Search results

 1. DescriptorOrganizace OSN pro průmyslový rozvoj
  Non-descriptor Unido
  ONUDI
  UNIDO
  UNIDO
  UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANISATION
  ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL
  ORGANISATION DER VEREINTEN NATIONEN FÜR INDUSTRIELLE ENTWICKLUNG
  Broader term systém OSN
  Micro ThesaurusMT 7606 Spojené národy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 2. DescriptorOrganizace OSN pro výživu a zemědělství
  Non-descriptor FAO
  OAA
  FAO
  FAO
  ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ
  UNITED NATIONS FOOD AND AGRICULTURE ORGANISATION
  FAO
  ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE
  ORGANISATION DER VEREINTEN NATIONEN FÜR ERNÄHRUNG UND LANDWIRTSCHAFT
  WELTERNÄHRUNGSFONDS
  Broader term speciální instituce OSN
  Micro ThesaurusMT 7606 Spojené národy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (3) - Monografie
  (1) - Sborníky
  subject heading

  subject heading

 3. DescriptorOrganizace spojených národů
  Non-descriptor UNO
  ONU
  LEAGUE OF NATIONS
  UNO
  OSN
  SPOJENÉ NÁRODY
  SPOLEČNOST NÁRODŮ (1919-1946; OSN na činnost SN navázala)
  UNITED NATIONS
  UNITED NATIONS ORGANISATION
  NATIONS UNIES
  ORGANISATION DES NATIONS UNIES
  ORGANISATION DER VEREINTEN NATIONEN
  VEREINTE NATIONEN
  Narrower term komise OSN
  technická komise OSN
  Rada bezpečnosti OSN
  Poručenská rada OSN
  Mezinárodní soudní dvůr
  Valné shromáždění OSN
  Ecosoc
  sekretariát OSN
  stálý výbor OSN
  Mezinárodní trestní tribunál
  Mezinárodní trestní dvůr
  Broader term 7606 Spojené národy
  Micro ThesaurusMT 7606 Spojené národy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (14) - Subject terms file
  Bibl.records (3) - Adresáře
  (3) - Almanachy
  (3) - Bibliografie
  (2) - Biografie
  (9) - Deklarace
  (7) - Encyklopedie
  (5) - Jednací řády
  (3) - Literatura faktu
  (2) - Kolektivní monografie
  (98) - Monografie
  (30) - Odborné zprávy
  (27) - Příručky
  (10) - Projevy
  (4) - Přednášky
  (2) - Rejstříky
  (67) - Ročenky - monografie
  (26) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (4) - Seznamy
  (27) - Studie
  (1) - Sylaby
  (1) - Učebnice
  (2) - Úvahy
  (1) - Zákony
  (20) - Konferenční materiály
  (10) - Ročenky
  (11) - Statistiky
  (4) - Charty
  (9) - Komuniké
  (20) - Mezinárodní dohody
  (1) - Protokoly
  (2) - isn
  (2) - Smlouvy
  (2) - CD-ROM
  (1) - Výzkumné zprávy
  (38) - Soubor dokumentů
  (3) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

 4. 4.Unesco

  DescriptorUnesco
  Non-descriptor Unesco
  Unesco
  UNESCO
  ORGANIZACE OSN PRO VZDĚLÁNÍ, VĚDU A KULTURU
  ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ PRO VZDĚLÁNÍ, VĚDU A KULTURU
  UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANISATION
  UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANISATION
  ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE
  ORGANISATION DER VEREINTEN NATIONEN FÜR ERZIEHUNG WISSENSCHAFT UND KULTUR
  Narrower term Mezinárodní institut pro plánovanou výchovu
  Unisist
  Mezinárodní úřad pro vzdělávání
  Broader term speciální instituce OSN
  Micro ThesaurusMT 7606 Spojené národy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Adresáře
  (2) - Alba
  (1) - Deklarace
  (2) - Encyklopedie
  (4) - Monografie
  (2) - Obrazová publikace
  (1) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  (1) - Průvodce
  (2) - Sborníky
  (2) - Studie
  (3) - Konferenční materiály
  (1) - Statistiky
  (1) - Charty
  (4) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading