Search results

 1. Descriptorobchodní záležitost
  Non-descriptor commercial transaction
  acte de commerce
  Handelsgeschäft
  KOMERČNÍ TRANSAKCE
  OBCHODNÍ JEDNÁNÍ
  OBCHODNÍ PŘÍPAD
  OBCHODNÍ TRANSAKCE
  Narrower term koupě na splátky
  poskytování služeb
  prodej
  koupě
  najímání
  Broader term 2031 marketing
  Micro ThesaurusMT 2031 marketing
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (7) - Subject terms file
  Bibl.records (8) - Komentované zákony
  (9) - Monografie
  (11) - Příručky
  (16) - Slovníky jazykové překladové
  (2) - Slovníky naučné speciální
  (2) - Slovníky jazykové výkladové
  (13) - Učebnice
  (3) - Zákoníky
  (3) - Zákony
  subject heading

  subject heading