Search results

 1. Descriptor7606 Spojené národy
  Non-descriptor United Nations
  Nations unies
  Vereinte Nationen
  Narrower term speciální instituce OSN
  Organizace spojených národů
  systém OSN
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 2. DescriptorCentrum OSN pro regionální rozvoj
  Non-descriptor UNCRD
  UNCRD
  UNCRD
  CENTRUM OSN PRO ROZVOJ REGIONŮ
  UNCRD
  UNITED NATIONS CENTRE FOR REGIONAL DEVELOPMENT
  CENTRE DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
  ZENTRUM DER VEREINTEN NATIONEN FÜR REGIONALE ENTWICKLUNG
  Broader term systém OSN
  Micro ThesaurusMT 7606 Spojené národy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 3. 3.Ecosoc

  DescriptorEcosoc
  Non-descriptor Ecosoc
  Ecosoc
  Ecosoc
  ECE
  EHK
  EVROPSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMISE
  EVROPSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMISE OSN
  HOSPODÁŘSKÁ A SOCIÁLNÍ RADA OSN
  HOSPODÁŘSKÁ KOMISE OSN PRO AFRIKU
  HOSPODÁŘSKÁ KOMISE OSN PRO ASII A DÁLNÝ VÝCHOD
  HOSPODÁŘSKÁ KOMISE OSN PRO ASII A PACIFIK
  HOSPODÁŘSKÁ KOMISE OSN PRO ASII A TICHOMOŘÍ
  HOSPODÁŘSKÁ KOMISE OSN PRO EVROPU
  HOSPODÁŘSKÁ KOMISE OSN PRO LATINSKOU AMERIKU A KARIBSKOU OBLAST
  HOSPODÁŘSKÁ KOMISE OSN PRO LATINSKOU AMERIKU A OBLAST TICHOMOŘÍ
  HOSPODÁŘSKÁ KOMISE OSN PRO ZÁPADNÍ ASII
  PORADNÍ SBOR PRO VYUŽITÍ VĚDY A TECHNOLOGIE PRO ROZVOJ
  VÝBOR PRO VĚDU A TECHNIKU VE SLUŽBÁCH ROZVOJE
  ACASTD
  ADVISORY COMMITTEE FOR APPLICATION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR DEVELOPMENT
  ECAFE
  ECE
  ECLAC
  ESCAP
  UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR AFRICA
  UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR ASIA AND THE FAR EAST
  UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE
  UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN
  UNITED NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL COMMISSION FOR ASIA AND THE PACIFIC
  UNITED NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL
  CCASTD
  CEA
  CEAEO
  CEE ONU
  CEPALC
  CESAP
  COMITÉ DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNIQUE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT
  COMMISSION ÉCONOMIQUE DES NATIONS UNIES POUR L'AFRIQUE
  COMMISSION ÉCONOMIQUE DES NATIONS UNIES POUR L'AMÉRIQUE LATINE ET LES CARAïBES
  COMMISSION ÉCONOMIQUE DES NATIONS UNIES POUR L'ASIE ET LE PACIFIQUE
  COMMISSION ÉCONOMIQUE DES NATIONS UNIES POUR L'ASIE OCCIDENTALE
  COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE
  CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL ONU
  CSTD
  CCASTD
  ECA
  ECAFE
  ECLAC
  ESCAP
  EWG UNO
  WIRTSCHAFTS- UND SOZIALRAT UNO
  WIRTSCHAFTSKOMMISSION DER VEREINTEN NATIONEN FÜR AFRIKA
  WIRTSCHAFTSKOMMISSION DER VEREINTEN NATIONEN FÜR LATEINAMERIKA UND DIE KARIBIK
  WIRTSCHAFTSKOMMISSION DER VEREINTEN NATIONEN FÜR WESTASIEN
  WIRTSCHAFTSKOMMISSION FÜR EUROPA
  Broader term Organizace spojených národů
  Micro ThesaurusMT 7606 Spojené národy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (8) - Adresáře
  (1) - Jednací řády
  (6) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (6) - Příručky
  (2) - Ročenky - monografie
  (5) - Studie
  (1) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

 4. DescriptorHabitat OSN
  Non-descriptor UN Habitat
  Habitat ONU
  Habitat
  CENTRUM OSN PRO LIDSKÁ SÍDLA
  UNITED NATIONS CENTRE FOR HUMAN SETTLEMENTS
  CENTRE DES NATIONS UNIES POUR LES ÉTABLISSEMENTS HUMAINS
  ZENTRUM DER VEREINTEN NATIONEN FÜR WOHN- UND SIEDLUNGSWESEN
  Broader term systém OSN
  Micro ThesaurusMT 7606 Spojené národy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptorcharta Spojených národů
  Non-descriptor United Nations Charter
  charte des Nations unies
  Charta der Vereinten Nationen
  CHARTA OSN
  Broader term mezinárodní charta
  Micro ThesaurusMT 0806 mezinárodní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (3) - Almanachy
  (1) - Deklarace
  (1) - Jednací řády
  (3) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  (1) - Rejstříky
  (18) - Ročenky - monografie
  (2) - Sborníky
  (2) - Studie
  (1) - Učebnice
  (4) - Charty
  (5) - Mezinárodní dohody
  (2) - isn
  (2) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

 6. DescriptorInstitut OSN pro sociální rozvoj
  Non-descriptor UNRISD
  IRNU
  UNRISD
  UNRISD
  UNITED NATIONS RESEARCH INSTITUTE FOR SOCIAL DEVELOPMENT
  INSTITUT DE RECHERCHE DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL
  FORSCHUNGSINSTITUT DER VEREINTEN NATIONEN FÜR SOZIALE ENTWICKLUNG
  Broader term systém OSN
  Micro ThesaurusMT 7606 Spojené národy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 7. DescriptorKonference OSN o obchodu a rozvoji
  Non-descriptor Unctad
  Cnuced
  UNCTAD
  UNCTAD
  UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT
  CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT
  UNCTAD
  KONFERENZ DER VEREINTEN NATIONEN FÜR HANDEL UND ENTWICKLUNG
  Narrower term Centrum mezinárodního obchodu
  Broader term systém OSN
  Micro ThesaurusMT 7606 Spojené národy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (3) - Monografie
  subject heading

  subject heading

 8. DescriptorMezinárodní protidrogový program Spojených národů
  Non-descriptor UNIDCP
  Pnucid
  UNDCP
  UNDCP
  UNIDCP
  UNITED NATIONS INTERNATIONAL DRUG CONTROL PROGRAMME
  PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE CONTRÔLE INTERNATIONAL DES DROGUES
  PROGRAMM DER VEREINTEN NATIONEN FÜR DIE INTERNATIONALE DROGENBEKÄMPFUNG
  Broader term systém OSN
  Micro ThesaurusMT 7606 Spojené národy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Odborné zprávy
  (1) - Konferenční materiály
  subject heading

  subject heading