Search results

 1. Descriptorpohledávka
  Non-descriptor claim
  créance
  Schuldforderung
  NÁROK
  POŽADAVEK
  CREDITOR
  CRÉANCIER
  NOTATION DES CRÉANCES
  RISQUE DES CRÉANCES
  BEWERTUNG VON WERTPAPIEREN DES FINANZMARKTS
  FORDERUNG
  GLÄUBIGER
  WERTPAPIERRISIKO
  Broader term závazkové právo
  Micro ThesaurusMT 1211 občanské právo
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Judikáty
  (5) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (15) - Monografie
  (35) - Příručky
  (2) - Sborníky
  (2) - Studie
  (3) - Učebnice
  (1) - Zákony
  (2) - Nařízení
  (1) - Plány
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorpojistný nárok
  Non-descriptor insurance claim
  sinistre
  Schadensfall
  VERSICHERUNGSFALL
  Broader term pojistná smlouva
  Micro ThesaurusMT 2431 pojišťovnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Studie
  (1) - Zákoníky
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorúzemní spor
  Non-descriptor territorial dispute
  contentieux territorial
  Gebietsanspruch
  SPOR O ÚZEMÍ
  TERITORIÁLNÍ SPOR
  ÚZEMNÍ NÁROK
  TERRITORIAL CLAIM
  Broader term mezinárodní spor
  Micro ThesaurusMT 0816 mezinárodní rovnováha
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Cestopisy
  (1) - Deklarace
  (3) - Literatura faktu
  (1) - Kolektivní monografie
  (23) - Monografie
  (4) - Příručky
  (1) - Projevy
  (3) - Sborníky
  (13) - Studie
  (7) - Konferenční materiály
  (1) - Mapy
  (1) - Mezinárodní dohody
  (32) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptorzákonem chráněná práva
  Non-descriptor established right
  droit acquis
  erworbener Anspruch
  CHRÁNĚNÁ PRÁVA
  ÚSTAVOU ZARUČENÁ PRÁVA
  ZARUČENÁ PRÁVA
  ZARUČENÝ PRÁVNÍ NÁROK
  PROTECTED RIGHT
  WOHLERWORBENES RECHT
  Broader term legislativa
  Micro ThesaurusMT 1206 prameny a odvětví práva
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Komentované zákony
  (7) - Monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Studie
  (1) - Učebnice
  (1) - Zákony
  subject heading

  subject heading