Search results

 1. 1.stát

  Descriptorstát
  Non-descriptor State
  État
  Staat
  NÁRODNÍ STÁT
  Narrower term stát sociálních jistot
  nesekularizovaný stát
  právní stát
  federace
  sekularizovaný stát
  unitární stát
  konfederace států
  regionální stát
  státní symbol
  mnohonárodnostní stát
  Broader term 0406 politický rámec
  Micro ThesaurusMT 0406 politický rámec
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (11) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Almanachy
  (1) - Atlasy
  (1) - Bibliografie
  (2) - Biografie
  (6) - Encyklopedie
  (11) - Eseje
  (2) - Komentované zákony
  (6) - Literatura faktu
  (12) - Kolektivní monografie
  (197) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (16) - Příručky
  (4) - Projevy
  (18) - Přednášky
  (1) - Průvodce
  (2) - Ročenky - monografie
  (1) - Rozhovory
  (39) - Sborníky
  (5) - Separáty
  (22) - Skripta
  (1) - Seznamy
  (3) - Slovníky naučné speciální
  (92) - Studie
  (69) - Učebnice
  (11) - Úvahy
  (10) - Výbor z díla
  (1) - Zákoníky
  (4) - Zákony
  (2) - Sebrané spisy
  (4) - Katalogy
  (12) - Soubor dokumentů
  (1) - Teze
  subject heading

  subject heading