Search results

 1. Descriptordomácí trh
  Non-descriptor domestic market
  marché intérieur
  Inlandsmarkt
  NÁRODNÍ TRH
  VNITŘNÍ TRH
  NATIONAL MARKET
  MARCHÉ NATIONAL
  SITUATION DU MARCHÉ INTÉRIEUR
  BINNENMARKT
  EINZELSTAATLICHER MARKT
  HEIMISCHER MARKT
  NATIONALER MARKT
  Narrower term regionální trh
  Broader term trh
  Micro ThesaurusMT 2006 obchodní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  (1) - Příručky
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptordopravní trh
  Non-descriptor transport market
  marché du transport
  Transportmarkt
  MARKT FÜR VERKEHRSLEISTUNGEN
  Broader term dopravní politika
  Micro ThesaurusMT 4806 dopravní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptoreurotrh
  Non-descriptor Euromarket
  euromarché
  Euro-Geldmarkt
  EVROPSKÝ TRH
  TRH EVROPSKÉ UNIE
  EURO-DOLLAR-MARKT
  EUROMARKT
  Narrower term eurokredit
  euroměna
  eurodolar
  eurobond
  Broader term peněžní trh
  Micro ThesaurusMT 2411 měnová ekonomie
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Adresáře
  (6) - Monografie
  (1) - Příručky
  (7) - Studie
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptorjednotný trh
  Non-descriptor single market
  marché unique
  Binnenmarkt EU
  VNITŘNÍ TRH ES
  VNITŘNÍ TRH SPOLEČENSTVÍ
  COMMUNITY INTERNAL MARKET
  EC INTERNAL MARKET
  MARCHÉ INTÉRIEUR CE
  MARCHÉ INTÉRIEUR COMMUNAUTAIRE
  EINHEITLICHER MARKT
  EU-BINNENMARKT
  Broader term prohlubování Evropské unie
  Micro ThesaurusMT 1016 struktura Společenství
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (7) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Encyklopedie
  (2) - Kolektivní monografie
  (6) - Monografie
  (8) - Příručky
  (4) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (1) - Slovníky jazykové překladové
  (11) - Studie
  (13) - Učebnice
  (3) - CD-ROM
  (1) - Výzkumné zprávy
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptormezinárodní trh
  Non-descriptor international market
  marché international
  internationaler Markt
  SITUACE NA SVĚTOVÉM TRHU
  SVĚTOVÝ TRH
  WORLD MARKET
  WORLD MARKET SITUATION
  MARCHÉ MONDIAL
  SITUATION DU MARCHÉ MONDIAL
  WELTMARKT
  WELTMARKTLAGE
  Broader term trh
  Micro ThesaurusMT 2006 obchodní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (4) - Kolektivní monografie
  (8) - Monografie
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (4) - Studie
  (2) - Učebnice
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptorregionální trh
  Non-descriptor regional market
  marché régional
  regionaler Markt
  LOKÁLNÍ TRH
  MÍSTNÍ TRH
  OBLASTNÍ TRH
  LOCAL MARKET
  MARCHÉ LOCAL
  Broader term domácí trh
  Micro ThesaurusMT 2006 obchodní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Kolektivní monografie
  (1) - Obrazová publikace
  subject heading

  subject heading

 7. DescriptorSpolečenství karibských států
  Non-descriptor Caricom
  Caricom
  Caricom
  CARICOM
  KARIBSKÉ SPOLEČENSTVÍ
  KARIBSKÝ SPOLEČNÝ TRH
  CARIBBEAN COMMUNITY
  COMMUNAUTÉ CARAïBE
  COMMUNAUTÉ DES CARAïBES
  KARIBISCHE GEMEINSCHAFT
  KARIBISCHER GEMEINSAMER MARKT
  Broader term mezivládní organizace
  latinskoamerické organizace
  Micro ThesaurusMT 7616 mimoevropské organizaceMT 7621 mezivládní organizace
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 8. Descriptorspolečná zemědělská politika
  Non-descriptor common agricultural policy
  politique agricole commune
  gemeinsame Agrarpolitik
  SPOLEČNÝ ZEMĚDĚLSKÝ TRH
  SZP
  ZELENÁ EVROPA
  CAP
  COMMON AGRICULTURAL MARKET
  GREEN EUROPE
  EUROPE VERTE
  MARCHÉ COMMUN AGRICOLE
  PAC
  GAP
  GEMEINSAMER AGRARMARKT
  GEMEINSAMER MARKT FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTE
  GRÜNES EUROPA
  Narrower term společná organizace trhu
  zemědělská měnová politika
  reforma společné zemědělské politiky
  rozvojový plán podniku
  Broader term 5606 zemědělská politika
  Micro ThesaurusMT 5606 zemědělská politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (17) - Subject terms file
  Bibl.records (8) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (8) - Příručky
  (5) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (3) - Studie
  (7) - Učebnice
  (1) - Zákoníky
  (2) - Smlouvy
  (1) - CD-ROM
  subject heading

  subject heading