Search results

 1. Descriptorčasově vymezené spoluvlastnictví
  Non-descriptor time-sharing
  multipropriété
  Mehrfacheigentum
  MULTI-OWNERSHIP
  JOUISSANCE à TEMPS PARTAGÉ
  MEHRFACHBESITZ
  TEILZEITEIGENTUM
  Broader term vlastnictví
  Micro ThesaurusMT 1211 občanské právo
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorčinžovní dům
  Non-descriptor multi-storey dwelling
  logement collectif
  Mehrfamilienhaus
  ČINŽÁK
  OBYTNÝ DŮM
  BLOCK OF FLATS
  IMMEUBLE D'APPARTEMENTS
  APARTMENTHAUS
  MIETSHAUS
  WOHNBLOCK
  Broader term byt
  Micro ThesaurusMT 2846 urbanismus a výstavba
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Komentované zákony
  (10) - Příručky
  (16) - Statistiky
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptornadnárodní společnost
  Non-descriptor multinational enterprise
  entreprise multinationale
  multinationales Unternehmen
  MEZINÁRODNÍ PODNIK
  MNOHONÁRODNÍ SPOLEČNOST
  MULTINACIONÁLNÍ KORPORACE
  NADNÁRODNÍ FIRMA
  NADNÁRODNÍ KORPORACE
  MULTINATIONAL
  MULTINATIONAL COMPANY
  MULTINATIONAL CORPORATION
  MULTINATIONALE
  SOCIÉTÉ MULTINATIONALE
  MULTI
  MULTINATIONALE GESELLSCHAFT
  Broader term druh podniku
  Micro ThesaurusMT 4011 třídění podniků
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (12) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Eseje
  (6) - Kolektivní monografie
  (19) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (2) - Příručky
  (1) - arp
  (2) - Sborníky
  (8) - Studie
  (3) - Učebnice
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptorpracovník s několika odbornými kvalifikacemi
  Non-descriptor multiskilled worker
  travailleur polyvalent
  polyvalente Arbeitskraft
  PRACOVNÍK S VÍCENÁSOBNOU KVALIFIKACÍ
  MULTI-SKILLED WORKER
  Broader term pracovní síla
  Micro ThesaurusMT 4411 trh práce
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading