Search results

 1. Descriptorstatistická metoda
  Non-descriptor statistical method
  méthode statistique
  statistische Methode
  HARMONIZACE STATISTICKÉ METODIKY
  SLADĚNÍ POSTUPŮ ZJIŠŤOVÁNÍ STATISTICKÝCH DAT
  STATISTICAL HARMONISATION
  STATISTICAL METHODOLOGY
  HARMONISATION STATISTIQUE
  MÉTHODOLOGIE STATISTIQUE
  ABSTIMMUNG IM STATISTISCHEN BEREICH
  STATISTISCHE METHODIK
  Broader term statistika
  Micro ThesaurusMT 1631 ekonomická analýza
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (5) - Monografie
  (10) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  (1) - Skripta
  (4) - Studie
  (1) - Učebnice
  (3) - Statistiky
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorvýzkumná metoda
  Non-descriptor research method
  méthode de recherche
  Forschungsmethode
  VĚDECKO-VÝZKUMNÁ METODA
  METHODOLOGY
  MÉTHODOLOGIE
  METHODIK
  Narrower term způsob vyhodnocení
  pozorování
  simulace
  komparativní analýza
  analýza příčin
  kvalitativní analýza
  kvantitativní analýza
  zásada předběžné opatrnosti
  Broader term výzkum
  Micro ThesaurusMT 6416 výzkum a duševní vlastnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (13) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Eseje
  (1) - Jednací řády
  (3) - Kolektivní monografie
  (11) - Monografie
  (6) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (22) - Studie
  (1) - Slovníky jazykové výkladové
  (1) - Tabulky
  (5) - Učebnice
  subject heading

  subject heading