Search results

 1. Descriptordružice
  Non-descriptor satellite
  satellite
  Satellit
  APLIKOVANÁ DRUŽICE
  GEOSTACIONÁRNÍ DRUŽICE
  SATELIT
  TECHNOLOGICKÁ DRUŽICE
  UMĚLÁ DRUŽICE
  VĚDECKÁ DRUŽICE
  VOJENSKÁ DRUŽICE
  ARTIFICIAL SATELLITE
  MAN-MADE SATELLITE
  SATELLITE ARTIFICIEL
  KÜNSTLICHER SATELLIT
  Broader term kosmická loď
  Micro ThesaurusMT 4826 letecká a kosmická doprava
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Monografie
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorergonomie
  Non-descriptor ergonomics
  ergonomie
  Ergonomie
  ERGONOMIKA
  PŘIZPŮSOBENÍ PRÁCE ČLOVĚKU
  ADAPTATION OF WORK TO MAN
  ADAPTATION DU TRAVAIL à L'HOMME
  ANPASSUNG DER ARBEIT AN DEN MENSCHEN
  MENSCHENGERECHTE ARBEITSGESTALTUNG
  Narrower term zlidštění práce
  pracovní fyziologie
  psychologie práce
  Broader term pracovní podmínky
  Micro ThesaurusMT 4416 organizace práce a pracovní podmínky
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  (3) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (1) - Studie
  (1) - Učebnice
  (2) - Vyhlášky
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorkatastrofa způsobená člověkem
  Non-descriptor man-made disaster
  désastre d'origine humaine
  von Menschen verursachte Katastrophe
  MAN-MADE CATASTROPHE
  CATASTROPHE D'ORIGINE HUMAINE
  Broader term zhoršování životního prostředí
  Micro ThesaurusMT 5216 poškozování životního prostředí
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (8) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Literatura faktu
  (4) - Monografie
  (1) - Sborníky
  subject heading

  subject heading

 4. 4.muž

  Descriptormuž
  Non-descriptor man
  homme
  Mann
  MEN
  Broader term dělení podle pohlaví
  Micro ThesaurusMT 2816 demografie a obyvatelstvo
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Kolektivní monografie
  (6) - Monografie
  (1) - Rozhovory
  (5) - Sborníky
  (14) - Studie
  (8) - Statistiky
  (2) - CD-ROM
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptorostrov Man
  Non-descriptor Isle of Man
  île de Man
  Isle of Man
  MAN
  ZÁVISLÉ ÚZEMÍ VELKÁ BRITÁNIE (MAN)
  MAN
  Broader term západní Evropa
  Micro ThesaurusMT 7206 Evropa a bývalý Sovětský svaz
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Sborníky
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptorpodnik jednotlivce
  Non-descriptor sole proprietorship
  entreprise individuelle
  Einzelunternehmen
  JEDINÝ VLASTNÍK
  ONE-MAN BUSINESS
  EINZELFIRMA
  Broader term druh podniku
  Micro ThesaurusMT 4011 třídění podniků
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (4) - Monografie
  (4) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (1) - Studie
  (1) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (13) - Statistiky
  (1) - Nařízení
  subject heading

  subject heading