Search results

 1. Descriptorochrana krajiny
  Non-descriptor countryside conservation
  protection du paysage
  Landschaftsschutz
  OCHRANA PŘÍRODNÍCH KRÁS
  OCHRANA PŘÍRODNÍCH ÚTVARŮ
  ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
  COUNTRYSIDE PRESERVATION
  PROTECTION OF BEAUTY SPOTS
  PROTECTION OF THE LANDSCAPE
  CONSERVATION DU PAYSAGE
  PROTECTION DU SITE
  ERHALTUNG DER LANDSCHAFTEN
  LANDSCHAFTSPFLEGE
  LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIETE
  Broader term ochrana životního prostředí
  Micro ThesaurusMT 5206 ekologická politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Bibliografie
  (1) - Cestopisy
  (9) - Komentované zákony
  (2) - Literatura faktu
  (5) - Kolektivní monografie
  (25) - Monografie
  (3) - Odborné zprávy
  (6) - Příručky
  (1) - Ročenky - monografie
  (10) - Sborníky
  (9) - Studie
  (1) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (18) - Zákony
  (1) - Konferenční materiály
  (1) - Mezinárodní dohody
  (1) - Směrnice
  (1) - Vyhlášky
  (1) - CD-ROM
  (1) - Plány
  (1) - Vládní materiály
  subject heading

  subject heading