Search results

 1. Descriptor4411 trh práce
  Non-descriptor labour market
  marché du travail
  Arbeitsmarkt
  Narrower term pracovní síla
  trh práce
  profesní status
  socio-profesní kategorie
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptor4426 pracovně-právní vztahy
  Non-descriptor labour law and labour relations
  relation et droit du travail
  Arbeitsrecht und Beziehungen zwischen den Sozialpartnern
  Narrower term pracovní právo
  profesní organizace
  pracovní vztahy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptordělba práce
  Non-descriptor allocation of work
  répartition du travail
  Arbeitsaufteilung
  PŘIDĚLENÍ PRÁCE
  ALLOCATION OF TASKS
  DIVISION OF LABOUR
  DIVISION DU TRAVAIL
  ARBEITSUMVERTEILUNG
  ARBEITSVERTEILUNG
  Broader term studie práce
  Micro ThesaurusMT 4416 organizace práce a pracovní podmínky
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Monografie
  (1) - Sborníky
  (2) - Studie
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptorflexibilita pracovní síly
  Non-descriptor labour flexibility
  flexibilité du travail
  flexible Arbeitsbedingungen
  FLEXIBILITA ZAMĚSTNÁNÍ
  MZDOVÁ FLEXIBILITA
  PRUŽNOST PRACOVNÍ SÍLY
  LABOUR FORCE FLEXIBILITY
  MANPOWER FLEXIBILITY
  WORK FLEXIBILITY
  WORKFORCE FLEXIBILITY
  FLEXIBILITÉ DE LA MAIN-D'œUVRE
  FLEXIBILITÉ DE L'EMPLOI
  FLEXIBILITÉ DU SALAIRE
  TRAVAIL VARIABLE
  Broader term trh práce
  Micro ThesaurusMT 4411 trh práce
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  (2) - Sborníky
  (10) - Studie
  (1) - Výzkumné zprávy
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptorkvalifikovaný dělník
  Non-descriptor skilled worker
  ouvrier qualifié
  Facharbeiter
  SKILLED LABOUR
  TRAVAILLEUR QUALIFIÉ
  QUALIFIZIERTE ARBEITSKRAFT
  QUALIFIZIERTER ARBEITER
  Broader term dělník
  Micro ThesaurusMT 4411 trh práce
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  (3) - Studie
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptorlabouristická strana
  Non-descriptor Labour Party
  parti travailliste
  Arbeiterpartei
  LABOURISTÉ
  STRANA PRÁCE
  LABOUR-PARTEI
  Broader term politická strana
  Micro ThesaurusMT 0411 politická strana
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (7) - Monografie
  (1) - Sborníky
  (1) - Studie
  subject heading

  subject heading

 7. Descriptormezinárodní dělba práce
  Non-descriptor international division of labour
  division internationale du travail
  internationale Arbeitsteilung
  Narrower term komplementarita obchodu
  regionalizace obchodu
  specializace obchodu
  Broader term mezinárodní obchod
  Micro ThesaurusMT 2021 mezinárodní obchod
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  (1) - Sborníky
  (1) - Studie
  subject heading

  subject heading

 8. DescriptorMezinárodní konference práce
  Non-descriptor International Labour Conference
  Conférence internationale du travail
  Internationale Arbeitskonferenz
  MKP
  Broader term Mezinárodní organizace práce
  Micro ThesaurusMT 7606 Spojené národy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  (3) - Odborné zprávy
  (2) - Studie
  (179) - Konferenční materiály
  (1) - Neurčeno
  subject heading

  subject heading

 9. DescriptorMezinárodní organizace práce
  Non-descriptor ILO
  OIT
  IAO
  ILO
  MOP
  INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION
  ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL
  ILO
  INTERNATIONALE ARBEITSORGANISATION
  Narrower term Mezinárodní úřad práce
  Mezinárodní konference práce
  Broader term speciální instituce OSN
  Micro ThesaurusMT 7606 Spojené národy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Bibliografie
  (2) - Deklarace
  (2) - Encyklopedie
  (1) - Kolektivní monografie
  (17) - Monografie
  (5) - Odborné zprávy
  (8) - Příručky
  (4) - Sborníky
  (4) - Studie
  (1) - Učebnice
  (253) - Konferenční materiály
  (2) - Mezinárodní dohody
  (1) - Normy
  (11) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

 10. Descriptormezinárodní pracovní právo
  Non-descriptor international labour law
  droit international du travail
  internationales Arbeitsrecht
  MEZINÁRODNÍ PRACOVNÍ ZÁKONY
  Broader term 1231 mezinárodní právo
  Micro ThesaurusMT 1231 mezinárodní právo
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Bibliografie
  (4) - Encyklopedie
  (1) - Judikáty
  (19) - Monografie
  (2) - Příručky
  (5) - Učebnice
  (1) - Zákony
  (6) - Konferenční materiály
  (1) - Statistiky
  (1) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading