Search results

 1. Descriptorkontrola komunikace
  Non-descriptor control of communications
  contrôle de la communication
  Kommunikationskontrolle
  KONTROLA INFORMACE
  Narrower term monopol na informace
  cenzura
  dezinformace
  Broader term komunikační politika
  Micro ThesaurusMT 3226 komunikace
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Literatura faktu
  (1) - Kolektivní monografie
  (3) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  (2) - Sborníky
  (1) - Učebnice
  subject heading

  subject heading