Search results

 1. Descriptor0436 výkonná moc a státní správa
  Non-descriptor executive power and public service
  pouvoir exécutif et administration publique
  exekutive Gewalt und öffentliche Verwaltung
  Narrower term veřejná správa
  správní právo
  struktura státní správy
  výkonný orgán
  správní celek
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptordomácí násilí
  Non-descriptor domestic violence
  violence domestique
  häusliche Gewalt
  MANŽELSKÉ NÁSILÍ
  NÁSILÍ V RODINĚ
  RODINNÉ NÁSILÍ
  MARITAL VIOLENCE
  VIOLENCE CONJUGALE
  Broader term násilí
  Micro ThesaurusMT 2826 sociální vztahy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Literatura faktu
  (3) - Kolektivní monografie
  (4) - Monografie
  (9) - Příručky
  (4) - Sborníky
  (12) - Studie
  (1) - Učebnice
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptornásilí
  Non-descriptor violence
  violence
  Gewalt
  AGRESIVITA
  Narrower term násilí mládeže
  domácí násilí
  Broader term sociální problém
  Micro ThesaurusMT 2826 sociální vztahy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (4) - Biografie
  (3) - Encyklopedie
  (4) - Eseje
  (30) - Literatura faktu
  (1) - Memoáry
  (6) - Kolektivní monografie
  (34) - Monografie
  (5) - Příručky
  (1) - Průvodce
  (1) - Ročenky - monografie
  (1) - Rozhovory
  (11) - Sborníky
  (39) - Studie
  (6) - Učebnice
  (2) - Úvahy
  (1) - Statistiky
  (1) - CD-ROM
  (2) - Výzkumné zprávy
  (2) - Soubor dokumentů
  (1) - Vládní materiály
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptornásilí státu
  Non-descriptor government violence
  violence d'État
  staatliche Gewalt
  STÁTNÍ NÁSILÍ
  VLÁDNÍ NÁSILÍ
  Broader term veřejná bezpečnost
  Micro ThesaurusMT 0431 politický život a bezpečnost veřejnosti
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Beletrie
  (2) - Biografie
  (1) - Komentované zákony
  (18) - Literatura faktu
  (5) - Memoáry
  (20) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (3) - Příručky
  (1) - Projevy
  (4) - Rozhovory
  (8) - Sborníky
  (14) - Studie
  (2) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (1) - Katalogy
  (4) - Soubor dokumentů
  (1) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptornásilí ve školách
  Non-descriptor violence at school
  violence à l'école
  Gewalt in der Schule
  AGRESIVITA VE ŠKOLÁCH
  NÁSILÍ MEZI ŽÁKY A STUDENTY
  ŠKOLNÍ NÁSILÍ
  ŠKOLNÍ ŠIKANA
  VIOLENCE IN SCHOOLS
  Broader term násilí mládeže
  Micro ThesaurusMT 2826 sociální vztahy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Kolektivní monografie
  (1) - Monografie
  (3) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (3) - Studie
  (1) - Učebnice
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptorpolitické násilí
  Non-descriptor political violence
  violence politique
  politische Gewalt
  ATENTÁT
  GUERILLA
  REVOLUCE
  KONTRAREVOLUCE
  GUERRILLA
  REVOLUTION
  GUÉRILLA
  RÉVOLUTION
  GUERILLABEWEGUNG
  REVOLUTION
  Narrower term státní převrat
  politický únos
  občanská válka
  politický vězeň
  politický uprchlík
  mizení osob
  terorismus
  mučení
  Broader term veřejná bezpečnost
  Micro ThesaurusMT 0431 politický život a bezpečnost veřejnosti
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (9) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Antologie
  (2) - Beletrie
  (3) - Bibliografie
  (47) - Biografie
  (5) - Encyklopedie
  (7) - Eseje
  (5) - Korespondence
  (113) - Literatura faktu
  (25) - Memoáry
  (7) - Kolektivní monografie
  (216) - Monografie
  (5) - Obrazová publikace
  (2) - Odborné zprávy
  (5) - Příručky
  (6) - Projevy
  (8) - Přednášky
  (1) - arp
  (2) - Rozhovory
  (38) - Sborníky
  (2) - Separáty
  (4) - Slovníky naučné speciální
  (67) - Studie
  (2) - Učebnice
  (6) - Úvahy
  (20) - Výbor z díla
  (2) - Zákony
  (5) - Sebrané spisy
  (3) - Konferenční materiály
  (1) - Katalogy
  (3) - Komuniké
  (1) - Mezinárodní dohody
  (1) - Protokoly
  (16) - Soubor dokumentů
  (3) - Neurčeno
  subject heading

  subject heading

 7. Descriptorrodičovská pravomoc
  Non-descriptor parental authority
  autorité parentale
  elterliche Gewalt
  AUTORITA RODIČŮ
  POZBYTÍ RODIČOVSKÝCH PRÁV
  PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST RODIČE
  FORFEITURE OF PARENTAL RIGHTS
  DÉCHÉANCE PARENTALE
  ENTZIEHUNG DES SORGERECHTS
  Broader term rodinné právo
  Micro ThesaurusMT 2806 rodina
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Judikáty
  (2) - Kolektivní monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (5) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (4) - Studie
  (1) - Úvahy
  subject heading

  subject heading

 8. Descriptorsexuálně motivované násilí
  Non-descriptor sexual violence
  violence sexuelle
  sexuelle Gewalt
  POHLAVNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ
  SEXUÁLNÍ TRESTNÝ ČIN
  ZNÁSILNĚNÍ
  RAPE
  VIOL
  SEXUALSTRAFTAT
  VERGEWALTIGUNG
  Broader term sexuálně motivovaný trestný čin
  Micro ThesaurusMT 1216 trestní právo
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (3) - Encyklopedie
  (1) - Memoáry
  (1) - Kolektivní monografie
  (8) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (2) - Příručky
  (2) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (15) - Studie
  (1) - Zákony
  (1) - Výzkumné zprávy
  (1) - Vládní materiály
  subject heading

  subject heading

 9. Descriptorsoudní pravomoc
  Non-descriptor judicial power
  pouvoir judiciaire
  richterliche Gewalt
  SOUDCOVSKÁ MOC
  SOUDNÍ MOC
  JUDIKATIVE
  RECHTSSPRECHENDE GEWALT
  Broader term oddělení pravomocí
  Micro ThesaurusMT 0406 politický rámec
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (33) - Judikáty
  (20) - Komentované zákony
  (2) - Literatura faktu
  (2) - Kolektivní monografie
  (16) - Monografie
  (10) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (1) - Rejstříky
  (6) - Sborníky
  (4) - Studie
  (6) - Učebnice
  (6) - Zákoníky
  (13) - Zákony
  (1) - Zákonná opatření
  (3) - Nařízení
  (1) - Vyhlášky
  (2) - CD-ROM
  (12) - Usnesení
  subject heading

  subject heading

 10. Descriptorvýkonná moc
  Non-descriptor executive power
  pouvoir exécutif
  exekutive Gewalt
  EXEKUTIVA
  EXEKUTIVNÍ MOC
  AUSFÜHRENDE GEWALT
  VOLLZIEHENDE GEWALT
  Broader term oddělení pravomocí
  Micro ThesaurusMT 0406 politický rámec
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (4) - Encyklopedie
  (1) - Judikáty
  (1) - Kolektivní monografie
  (36) - Monografie
  (3) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (7) - Sborníky
  (4) - Skripta
  (10) - Studie
  (1) - Slovníky jazykové výkladové
  (6) - Učebnice
  (3) - Úvahy
  (1) - Zákony
  subject heading

  subject heading