Search results

 1. Descriptorfinanční pomoc
  Non-descriptor financial aid
  aide financière
  Finanzhilfe
  FINANČNÍ PODPORA
  FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK
  GRANT
  KAPITÁLOVÁ POMOC
  POSKYTNOUT PENĚŽNÍ POMOC
  CAPITAL GRANT
  FINANCIAL GRANT
  AIDE EN CAPITAL
  ASSISTANCE FINANCIèRE
  FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG
  KAPITALHILFE
  Broader term politika pomoci
  Micro ThesaurusMT 0811 politika spolupráce
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (10) - Příručky
  (1) - Seznamy
  (5) - Studie
  (1) - Směrnice
  subject heading

  subject heading

 2. DescriptorGrant, Ulysses Simpson (1822-1885)
  Version2
  CatalogPAR
  Bibl.records (1) - Literatura faktu
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptormateřský příspěvek
  Non-descriptor maternity benefit
  allocation de maternité
  Mutterschaftsgeld
  PENĚŽITÁ POMOC V MATEŘSTVÍ
  PORODNÉ
  PŘÍSPĚVEK V MATEŘSTVÍ
  ZÁKONNÝ PŘÍSPĚVEK V TĚHOTENSTVÍ
  BIRTH GRANT
  MATERNITY ALLOWANCE
  ALLOCATION DE NAISSANCE
  ALLOCATION POSTNATALE
  ALLOCATION PRÉNATALE
  GEBURTENBEIHILFE
  GEBURTENZULAGE
  MUTTERSCHAFTSHILFE
  SCHWANGERSCHAFTSBEIHILFE
  Broader term sociální dávky
  Micro ThesaurusMT 2836 sociální ochrana
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Komentované zákony
  (3) - Monografie
  (5) - Příručky
  (5) - Studie
  (2) - Zákoníky
  (3) - Zákony
  (1) - Zákonná opatření
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptorpodpora modernizace
  Non-descriptor modernisation aid
  aide à la modernisation
  Modernisierungsbeihilfe
  MODERNIZAČNÍ GRANT
  PŘÍSPĚVEK NA MODERNIZACI
  MODERNISATION GRANT
  MODERNIZATION AID
  PRIME à LA MODERNISATION
  MODERNISIERUNGSPRÄMIE
  Broader term hospodářská podpora
  Micro ThesaurusMT 1606 hospodářská politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Odborné zprávy
  (1) - Sborníky
  (1) - Studie
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptorpodpora podnikání
  Non-descriptor aid to undertakings
  aide aux entreprises
  Unternehmensbeihilfe
  DOTACE PODNIKŮM
  NOUZOVÁ VÝPOMOC
  PODNIKOVÉ DOTACE
  PODPŮRNÉ DOTACE
  PODPŮRNÝ PŘÍSPĚVEK
  POMOC SOUKROMÝM PODNIKATELŮM
  PŘÍSPĚVEK NA ODVRÁCENÍ ÚPADKU
  PŘÍSPĚVEK NA ZÁCHRANU PODNIKU
  STIMULACE PODNIKÁNÍ
  ZVÝHODNĚNÍ PODNIKATELŮ
  SALVAGE GRANT
  SUBSIDY FOR UNDERTAKINGS
  SUPPORT GRANT
  AIDE D'ACCOMPAGNEMENT
  AIDE DE SAUVETAGE
  FLANKIERENDE BEIHILFE
  NOTBEIHILFE
  SPEZIFISCHE BEIHILFE
  Broader term hospodářská podpora
  Micro ThesaurusMT 1606 hospodářská politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (7) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Kolektivní monografie
  (6) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (6) - Příručky
  (1) - Projevy
  (1) - Sborníky
  (8) - Studie
  (10) - Zákony
  (1) - Výzkumné zprávy
  (19) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptorpodpora při návratu
  Non-descriptor repatriation grant
  aide au retour
  Rückkehrbeihilfe
  POMOC PŘI NÁVRATU
  Broader term migrační politika
  Micro ThesaurusMT 2811 migrace
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 7. Descriptorpříplatek za klučení pařezů
  Non-descriptor grubbing premium
  prime à l'arrachage
  Rodungsprämie
  DOTACE NA KLUČENÍ PAŘEZŮ
  GRUBBING-UP GRANT
  Broader term přesměrování zemědělské výroby
  Micro ThesaurusMT 5611 zemědělské struktury a zemědělská výroba
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 8. Descriptorpříspěvek na pohřeb
  Non-descriptor death grant
  allocation de décès
  Sterbegeld
  POHŘEBNÉ
  Broader term sociální dávky
  Micro ThesaurusMT 2836 sociální ochrana
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Monografie
  (1) - Studie
  (1) - Zákonná opatření
  subject heading

  subject heading

 9. Descriptorstavební výpomoc
  Non-descriptor building subsidy
  aide à la construction
  Förderung von Baumaßnahmen
  STAVEBNÍ PRÉMIE
  STAVEBNÍ PŮJČKA
  STAVEBNÍ SPOŘENÍ
  BUILDING GRANT
  PRIME à LA CONSTRUCTION
  BAUPRÄMIE
  BAUZUSCHUSS
  WOHNUNGSBAUPRÄMIE
  Broader term stavební politika
  Micro ThesaurusMT 2846 urbanismus a výstavba
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Komentované zákony
  (2) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (10) - Zákony
  subject heading

  subject heading