Search results

 1. Descriptor6416 výzkum a duševní vlastnictví
  Non-descriptor research and intellectual property
  recherche et propriété intellectuelle
  Forschung und geistiges Eigentum
  Narrower term politika výzkumu
  duševní vlastnictví
  výzkum
  kosmická politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptoraplikovaný výzkum
  Non-descriptor applied research
  recherche appliquée
  angewandte Forschung
  TECHNICKÝ VÝZKUM
  TECHNOLOGICKÝ VÝZKUM
  TECHNICAL RESEARCH
  TECHNOLOGICAL RESEARCH
  RECHERCHE TECHNIQUE
  RECHERCHE TECHNOLOGIQUE
  TECHNISCHE FORSCHUNG
  TECHNOLOGISCHE FORSCHUNG
  Broader term výzkum
  Micro ThesaurusMT 6416 výzkum a duševní vlastnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (3) - Adresáře
  (1) - Encyklopedie
  (1) - Monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Ročenky - monografie
  (1) - Rozhovory
  (1) - Výbor z díla
  (1) - Konferenční materiály
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorkosmický výzkum
  Non-descriptor space research
  recherche spatiale
  Weltraumforschung
  KOSMICKÉ LÉKAŘSTVÍ
  SPACE MEDICINE
  MÉDECINE SPATIALE
  FORSCHUNG IM ALL
  WELTRAUMLABOR
  WELTRAUMMEDIZIN
  Narrower term orbitální stanice
  Broader term kosmická politika
  Micro ThesaurusMT 6416 výzkum a duševní vlastnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Literatura faktu
  (6) - Monografie
  (1) - Sborníky
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptorlékařský výzkum
  Non-descriptor medical research
  recherche médicale
  medizinische Forschung
  Broader term lékařská věda
  Micro ThesaurusMT 2841 zdraví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Atlasy
  (1) - Bibliografie
  (7) - Encyklopedie
  (1) - Literatura faktu
  (1) - Kolektivní monografie
  (7) - Monografie
  (1) - Studie
  (1) - Katalogy
  (1) - Statistiky
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptorlesnický výzkum
  Non-descriptor forestry research
  recherche forestière
  Waldforschung
  FORSTWIRTSCHAFTLICHE FORSCHUNG
  Broader term lesnická politika
  Micro ThesaurusMT 5636 lesnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Kolektivní monografie
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptororganizace výzkumu
  Non-descriptor organisation of research
  organisation de la recherche
  Organisation der Forschung
  ORGANISIERTHEIT DER FORSCHUNG
  Broader term výzkum
  Micro ThesaurusMT 6416 výzkum a duševní vlastnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (1) - Studie
  subject heading

  subject heading

 7. Descriptorpodnikový výzkum
  Non-descriptor company research
  recherche dans l'entreprise
  innerbetriebliche Forschung
  Broader term výzkum
  Micro ThesaurusMT 6416 výzkum a duševní vlastnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  (1) - Příručky
  subject heading

  subject heading

 8. Descriptorpolitika výzkumu
  Non-descriptor research policy
  politique de la recherche
  Forschungspolitik
  PODPORA VÝZKUMU
  POLITIKA V OBLASTI VĚDY
  PROMOTION OF RESEARCH
  SCIENTIFIC POLICY
  TECHNOLOGICAL POLICY
  POLITIQUE SCIENTIFIQUE
  POLITIQUE TECHNOLOGIQUE
  PROMOTION DE LA RECHERCHE
  FÖRDERUNG DER FORSCHUNG
  TECHNOLOGIEPOLITIK
  WISSENSCHAFTSPOLITIK
  Narrower term výzkumný program
  vědecký pokrok
  výzkumný projekt
  vědecký pracovník
  rozpočet na výzkum
  program Eureka
  výzkumný pracovník
  komunitární politika pro výzkum
  vztahy mezi průmyslem a výzkumem
  výzkumný ústav
  Evropská spolupráce v oblasti vědeckého a technického výzkumu
  výzkum a vývoj
  Broader term 6416 výzkum a duševní vlastnictví
  Micro ThesaurusMT 6416 výzkum a duševní vlastnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (19) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Literatura faktu
  (3) - Monografie
  (3) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  (3) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (3) - Statistiky
  subject heading

  subject heading