Search results

 1. Descriptoragrolesnictví
  Non-descriptor agroforestry
  agroforesterie
  Agro-Forstwirtschaft
  AGROLESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
  AGROLESNICKÝ SYSTÉM
  PASTEVECKO-LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
  ZEMĚDĚLSKÉ LESNICTVÍ
  AGROFORESTRY SYSTEM
  AGROSILVICULTURE
  FARM FORESTRY
  AGROSYLVICULTURE
  SYSTèME AGROFORESTIER
  SYSTèME AGROSYLVICOLE
  WALDBEWEIDUNG
  WALD-WEIDEWIRTSCHAFT
  Broader term systém hospodaření
  Micro ThesaurusMT 5616 systémy hospodaření
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Sborníky
  (1) - Směrnice
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorevropská lesnická politika
  Non-descriptor European forestry policy
  politique européenne de la forêt
  Strategie der Europäischen Union für die Forstwirtschaft
  EVROPSKÁ LESNICKÁ STRATEGIE
  LESNICKÁ POLITIKA EU
  AKTIONSPLAN DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR DIE FORSTWIRTSCHAFT
  Narrower term Evropský lesnický informační a komunikační systém
  Broader term lesnická politika
  Micro ThesaurusMT 5636 lesnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 3. DescriptorEvropský lesnický informační a komunikační systém
  Non-descriptor EFICS
  EFICS
  EFICS
  EFICS
  EUROPEAN FORESTRY INFORMATION AND COMMUNICATION SYSTEM.
  SYSTèME EUROPÉEN D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION FORESTIèRE
  EUROPÄISCHES INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSSYSTEM FÜR DIE FORSTWIRTSCHAFT
  Broader term evropská lesnická politika
  Micro ThesaurusMT 5636 lesnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptorlesnická statistika
  Non-descriptor forestry statistics
  statistique forestière
  Statistik über die Forstwirtschaft
  LESNÍ STATISTIKA
  FORSTSTATISTIK
  WALDSTATISTIK
  Broader term lesnická ekonomika
  Micro ThesaurusMT 5636 lesnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (3) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  (15) - Ročenky - monografie
  (19) - Statistiky
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptorpěstování lesů
  Non-descriptor silviculture
  sylviculture
  Waldbau
  LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
  LESNÍ SPRÁVA
  LESNICTVÍ
  PĚSTĚNÍ LESŮ
  FOREST MANAGEMENT
  FORESTRY MANAGEMENT
  SYLVICULTURE
  FORESTERIE
  GESTION DE LA FORêT
  GESTION FORESTIèRE
  FORSTWIRTSCHAFT
  HOLZWIRTSCHAFT
  VERWALTUNG DER FORSTE
  WALDMANAGEMENT
  Narrower term udržitelné lesní hospodářství
  Broader term lesnická politika
  Micro ThesaurusMT 5636 lesnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (5) - Komentované zákony
  (1) - Literatura faktu
  (1) - Kolektivní monografie
  (10) - Monografie
  (1) - Obrazová publikace
  (2) - Odborné zprávy
  (5) - Příručky
  (1) - Projevy
  (2) - Přednášky
  (2) - Sborníky
  (1) - Slovníky jazykové překladové
  (7) - Slovníky naučné speciální
  (2) - Zákony
  (11) - Statistiky
  (1) - Směrnice
  (1) - Plány
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptorudržitelné lesní hospodářství
  Non-descriptor sustainable forest management
  sylviculture durable
  nachhaltige Forstwirtschaft
  SPRÁVA UDRŽITELNÉHO LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
  TRVALE UDRŽITELNÉ LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
  GESTION FORESTIèRE DURABLE
  Narrower term lesní certifikace
  Broader term pěstování lesů
  Micro ThesaurusMT 5636 lesnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Literatura faktu
  (2) - Odborné zprávy
  subject heading

  subject heading