Search results

 1. DescriptorCedefop
  Non-descriptor Cedefop
  Cedefop
  Cedefop
  EVROPSKÉ CENTRUM PRO ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ
  EUROPEAN CENTRE FOR THE DEVELOPMENT OF VOCATIONAL TRAINING
  CENTRE EUROPÉEN POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
  EUROPÄISCHES ZENTRUM FÜR DIE FÖRDERUNG DER BERUFSBILDUNG
  Broader term orgán nebo agentura EU
  Micro ThesaurusMT 1006 instituce a zaměstnanci Společenství
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptordůlní dobývání
  Non-descriptor mining extraction
  extraction minière
  bergbauliche Förderung
  DOBÝVÁNÍ NEROSTNÝCH SUROVIN
  TECHNIKA DOBÝVÁNÍ
  TECHNOLOGIE DOBÝVÁNÍ
  MINERAL EXTRACTION INDUSTRY
  MINING EXTRACTION TECHNIQUE
  INDUSTRIE EXTRACTIVE
  TECHNIQUE D'EXTRACTION MINIèRE
  BERGBAULICHE FÖRDERTECHNIK
  Broader term těžba rud
  Micro ThesaurusMT 6611 uhelný a těžební průmysl
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Komentované zákony
  (2) - Monografie
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorindustrializace
  Non-descriptor industrialisation
  industrialisation
  Industrialisierung
  INDUSTRIALIZAČNÍ POLITIKA
  ROZVOJ PRŮMYSLOVÝCH ODVĚTVÍ
  VYTVÁŘENÍ PRŮMYSLU
  ZPRŮMYSLNĚNÍ
  CREATION OF INDUSTRY
  INDUSTRIALISATION POLICY
  INDUSTRIALIZATION
  CRÉATION D'INDUSTRIE
  POLITIQUE D'INDUSTRIALISATION
  AUSBREITUNG DER INDUSTRIE
  FÖRDERUNG DER INDUSTRIE
  INDUSTRIALISIERUNGSPOLITIK
  INDUSTRIEFÖRDERUNG
  Broader term průmyslová politika
  Micro ThesaurusMT 6806 průmyslová politika a struktura
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Kolektivní monografie
  (12) - Monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Ročenky - monografie
  (4) - Sborníky
  (6) - Studie
  (1) - Konferenční materiály
  (1) - Katalogy
  (1) - Plány
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptorpodpora obchodu
  Non-descriptor trade promotion
  promotion des échanges
  Förderung des Handels
  PROMOTION OF EXPORTS
  PROMOTION DES EXPORTATIONS
  EXPORTFÖRDERUNG
  Narrower term obchodní a průmyslová komora
  Broader term obchodní politika
  Micro ThesaurusMT 2006 obchodní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  (1) - Učebnice
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptorpodpora zaměstnanosti
  Non-descriptor employment aid
  aide à l'emploi
  Beschäftigungsbeihilfe
  POMOC PŘI VYTVÁŘENÍ PRACOVNÍCH MÍST
  SUBVENCE NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI
  EMPLOYMENT PREMIUM
  EMPLOYMENT SUBSIDY
  PRIME à L'EMPLOI
  SUBVENTION à L'EMPLOI
  BESCHÄFTIGUNGSPRÄMIE
  SUBVENTION ZUR FÖRDERUNG DER BESCHÄFTIGUNG
  Broader term hospodářská podpora
  Micro ThesaurusMT 1606 hospodářská politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Monografie
  (2) - Sborníky
  (2) - Výzkumné zprávy
  (1) - Usnesení
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptorpohledávka
  Non-descriptor claim
  créance
  Schuldforderung
  NÁROK
  POŽADAVEK
  CREDITOR
  CRÉANCIER
  NOTATION DES CRÉANCES
  RISQUE DES CRÉANCES
  BEWERTUNG VON WERTPAPIEREN DES FINANZMARKTS
  FORDERUNG
  GLÄUBIGER
  WERTPAPIERRISIKO
  Broader term závazkové právo
  Micro ThesaurusMT 1211 občanské právo
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Judikáty
  (5) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (15) - Monografie
  (35) - Příručky
  (2) - Sborníky
  (2) - Studie
  (3) - Učebnice
  (1) - Zákony
  (2) - Nařízení
  (1) - Plány
  subject heading

  subject heading

 7. Descriptorpolitika výzkumu
  Non-descriptor research policy
  politique de la recherche
  Forschungspolitik
  PODPORA VÝZKUMU
  POLITIKA V OBLASTI VĚDY
  PROMOTION OF RESEARCH
  SCIENTIFIC POLICY
  TECHNOLOGICAL POLICY
  POLITIQUE SCIENTIFIQUE
  POLITIQUE TECHNOLOGIQUE
  PROMOTION DE LA RECHERCHE
  FÖRDERUNG DER FORSCHUNG
  TECHNOLOGIEPOLITIK
  WISSENSCHAFTSPOLITIK
  Narrower term výzkumný program
  vědecký pokrok
  výzkumný projekt
  vědecký pracovník
  rozpočet na výzkum
  program Eureka
  výzkumný pracovník
  komunitární politika pro výzkum
  vztahy mezi průmyslem a výzkumem
  výzkumný ústav
  Evropská spolupráce v oblasti vědeckého a technického výzkumu
  výzkum a vývoj
  Broader term 6416 výzkum a duševní vlastnictví
  Micro ThesaurusMT 6416 výzkum a duševní vlastnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (19) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Literatura faktu
  (3) - Monografie
  (3) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  (3) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (3) - Statistiky
  subject heading

  subject heading

 8. Descriptorstavební výpomoc
  Non-descriptor building subsidy
  aide à la construction
  Förderung von Baumaßnahmen
  STAVEBNÍ PRÉMIE
  STAVEBNÍ PŮJČKA
  STAVEBNÍ SPOŘENÍ
  BUILDING GRANT
  PRIME à LA CONSTRUCTION
  BAUPRÄMIE
  BAUZUSCHUSS
  WOHNUNGSBAUPRÄMIE
  Broader term stavební politika
  Micro ThesaurusMT 2846 urbanismus a výstavba
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Komentované zákony
  (2) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (11) - Zákony
  subject heading

  subject heading

 9. Descriptorvytváření pracovních příležitostí
  Non-descriptor job creation
  création d'emploi
  Schaffung von Arbeitsplätzen
  VYTVÁŘENÍ MÍST
  VYTVÁŘENÍ PRACOVNÍCH MÍST
  EMPLOYMENT PROMOTION
  PROMOTION OF EMPLOYMENT
  PROMOTION DE L'EMPLOI
  ARBEITSBESCHAFFUNG
  FÖRDERUNG DER BESCHÄFTIGUNG
  Narrower term místní iniciativa v zaměstnanosti
  Broader term politika zaměstnanosti
  Micro ThesaurusMT 4406 zaměstnanost
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (4) - Monografie
  (2) - Příručky
  (2) - Studie
  (1) - Zákony
  (2) - Vyhlášky
  (1) - Výzkumné zprávy
  subject heading

  subject heading