Search results

Records found: 4  
Your query: Entry element = "FIRM"
 1. Descriptordruh podniku
  Non-descriptor type of business
  entreprise
  Unternehmen
  FIRMA
  FIRM
  FIRME
  FIRMA
  UNTERNEHMUNG
  Narrower term živnost
  společný podnik
  zahraniční podnik
  evropský podnik
  rodinný podnik
  podnik jednotlivce
  nadnárodní společnost
  soukromý sektor
  veřejné vlastnictví
  transnacionální společnost
  reintegrační podnik
  Broader term 4011 třídění podniků
  Micro ThesaurusMT 4011 třídění podniků
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (20) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Adresáře
  (2) - Almanachy
  (1) - Důvodové zprávy k zákonům
  (2) - Encyklopedie
  (1) - Judikáty
  (6) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (10) - Monografie
  (3) - Příručky
  (2) - Přednášky
  (2) - Sborníky
  (8) - Studie
  (2) - Učebnice
  (1) - Zákony
  (2) - Statistiky
  (1) - Nařízení
  (1) - Organizační řády
  (1) - Vyhlášky
  (1) - CD-ROM
  (1) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorkomerční firma
  Non-descriptor firm governed by commercial law
  société commerciale
  Handelsgesellschaft
  FIRMA, NA NIŽ SE VZTAHUJE OBCHODNÍ ZÁKONÍK
  FIRMA PODLE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU
  FIRMA VYTVOŘENÁ PODLE OBCHODNÍHO PRÁVA
  OBCHODNÍ SPOLEČNOST
  COMMERCIAL FIRM
  Narrower term soukromá společnost s ručením omezeným
  akciová společnost
  veřejná obchodní společnost
  komanditní společnost
  Broader term organizace
  Micro ThesaurusMT 4016 právní forma organizací
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (6) - Subject terms file
  Bibl.records (26) - Adresáře
  (1) - Encyklopedie
  (2) - Eseje
  (7) - Judikáty
  (1) - Korespondence
  (28) - Komentované zákony
  (1) - Literatura faktu
  (13) - Kolektivní monografie
  (44) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (30) - Příručky
  (1) - Rejstříky
  (1) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (2) - Slovníky jazykové překladové
  (12) - Studie
  (2) - Slovníky zkratek
  (26) - Učebnice
  (2) - Zákoníky
  (13) - Zákony
  (2) - Statistiky
  (1) - CD-ROM
  (1) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorpojišťovna
  Non-descriptor insurance company
  compagnie d'assurances
  Versicherungsgesellschaft
  POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST
  INSURANCE ENTERPRISE
  INSURANCE FIRM
  INSURANCE UNDERTAKING
  CAISSE D'ASSURANCES
  ENTREPRISE D'ASSURANCES
  SOCIÉTÉ D'ASSURANCES
  VERSICHERUNGSANSTALT
  VERSICHERUNGSKASSE
  VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN
  VERSICHERUNGSVEREIN
  Broader term pojištění
  Micro ThesaurusMT 2431 pojišťovnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Adresáře
  (1) - Almanachy
  (1) - Biografie
  (8) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (20) - Monografie
  (3) - Odborné zprávy
  (38) - Příručky
  (20) - Přednášky
  (3) - Sborníky
  (7) - Studie
  (6) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (26) - Zákony
  (12) - Statistiky
  (1) - Nařízení
  (2) - isn
  (25) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptorpřesun průmyslu do zahraničí
  Non-descriptor offshoring
  délocalisation
  Verlagerung
  PŘELOŽENÍ PODNIKU
  PŘEMÍSTĚNÍ VÝROBY
  PŘEMÍSŤOVÁNÍ PRŮMYSLOVÝCH ČINNOSTÍ
  DELOCALISATION
  INDUSTRIAL DELOCALISATION
  RELOCATION OF FIRM
  DÉLOCALISATION D'ENTREPRISE
  DÉLOCALISATION INDUSTRIELLE
  RÉIMPLANTATION INDUSTRIELLE
  VERLAGERUNG INS AUSLAND
  Broader term podniková politika
  Micro ThesaurusMT 4006 organizace podniku
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  (1) - Studie
  subject heading

  subject heading  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.