Search results

 1. Descriptorrozvojová politika
  Non-descriptor development policy
  politique de développement
  Entwicklungspolitik
  OPATŘENÍ NA PODPORU ROZVOJE
  POLITIKA RŮSTU
  ROZVOJOVÁ STRATEGIE
  DEVELOPMENT STRATEGY
  GROWTH POLICY
  POLITIQUE DE CROISSANCE
  STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT
  ENTWICKLUNGSSTRATEGIE
  WACHSTUMSPOLITIK
  Narrower term hospodářské priority
  trvale udržitelný rozvoj
  Broader term hospodářská politika
  Micro ThesaurusMT 1606 hospodářská politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (11) - Subject terms file
  Bibl.records (4) - Kolektivní monografie
  (7) - Monografie
  (4) - Odborné zprávy
  (4) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (9) - Studie
  (1) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading