Search results

 1. DescriptorEvropský lesnický informační a komunikační systém
  Non-descriptor EFICS
  EFICS
  EFICS
  EFICS
  EUROPEAN FORESTRY INFORMATION AND COMMUNICATION SYSTEM.
  SYSTèME EUROPÉEN D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION FORESTIèRE
  EUROPÄISCHES INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSSYSTEM FÜR DIE FORSTWIRTSCHAFT
  Broader term evropská lesnická politika
  Micro ThesaurusMT 5636 lesnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading