Search results

 1. Descriptordrogová závislost
  Non-descriptor drug addiction
  toxicomanie
  Rauschgiftsucht
  BOJ PROTI DROGÁM
  DROGOVÉ CENTRUM
  FETOVÁNÍ
  METADONOVÝ PROGRAM
  MONOTOXIKOMANIE
  NARKOMANIE
  POLYTOXIKOMANIE
  PROTIDROGOVÁ POLITIKA
  TOXIKOMANIE
  UŽÍVÁNÍ DROG
  UŽÍVÁNÍ NARKOTIK
  UŽÍVÁNÍ OMAMNÝCH LÁTEK
  ZÁVISLOST NA DROGÁCH
  DRUG ABUSE
  DRUG-TAKING
  FIGHT AGAINST DRUGS
  LUTTE CONTRE LA TOXICOMANIE
  USAGE DE DROGUE
  USAGE DE STUPÉFIANTS
  DROGENABHÄNGIGKEIT
  DROGENBEKÄMPFUNG
  DROGENMISSBRAUCH
  RAUSCHGIFTBEKÄMPFUNG
  Broader term sociální problém
  Micro ThesaurusMT 2826 sociální vztahy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Adresáře
  (2) - Biografie
  (2) - Komentované zákony
  (4) - Literatura faktu
  (3) - Kolektivní monografie
  (32) - Monografie
  (13) - Odborné zprávy
  (15) - Příručky
  (1) - Projevy
  (8) - Sborníky
  (47) - Studie
  (1) - Slovníky jazykové výkladové
  (3) - Učebnice
  (1) - Zákony
  (1) - Konferenční materiály
  (1) - Statistiky
  (4) - Výzkumné zprávy
  (4) - Plány
  (5) - Vládní materiály
  (41) - Výroční zprávy
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 2. DescriptorMezinárodní protidrogový program Spojených národů
  Non-descriptor UNIDCP
  Pnucid
  UNDCP
  UNDCP
  UNIDCP
  UNITED NATIONS INTERNATIONAL DRUG CONTROL PROGRAMME
  PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE CONTRÔLE INTERNATIONAL DES DROGUES
  PROGRAMM DER VEREINTEN NATIONEN FÜR DIE INTERNATIONALE DROGENBEKÄMPFUNG
  Broader term systém OSN
  Micro ThesaurusMT 7606 Spojené národy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Odborné zprávy
  (1) - Konferenční materiály
  subject heading

  subject heading