Search results

 1. Descriptordějiny evropského integračního procesu
  Non-descriptor history of Europe
  histoire de l'Europe
  Geschichte des europäischen Einigungswerks
  DĚJINY EVROPSKÉ UNIE
  DĚJINY EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
  SCHUMANOVA DEKLARACE
  SCHUMANŮV PLÁN
  SCHUMAN DECLARATION
  SCHUMAN PLAN
  HISTORY OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
  DÉCLARATION SCHUMAN
  HISTOIRE DES CE
  PLAN SCHUMAN
  GESCHICHTE DER EG
  SCHUMAN-ERKLÄRUNG
  SCHUMAN-PLAN
  Broader term evropská integrace
  Micro ThesaurusMT 0811 politika spolupráce
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Biografie
  (6) - Monografie
  (2) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (3) - Sborníky
  (12) - Studie
  (9) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  subject heading

  subject heading

 2. DescriptorCharta lidských práv
  Non-descriptor charter on human rights
  charte des droits de l'homme
  Charta der Menschenrechte
  DEKLARACE PRÁV ČLOVĚKA A OBČANA
  LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
  MEZINÁRODNÍ PAKT O OBČANSKÝCH A POLITICKÝCH PRÁVECH
  MEZINÁRODNÍ ÚMLUVY O LIDSKÝCH A OBČANSKÝCH PRÁVECH
  VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH PRÁV
  BILL OF HUMAN RIGHTS
  CONVENTION ON HUMAN RIGHTS
  DECLARATION OF HUMAN RIGHTS
  INTERNATIONAL CHARTER ON HUMAN RIGHTS
  CHARTE INTERNATIONALE DES DROITS DE L'HOMME
  CONVENTION DES DROITS DE L'HOMME
  DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME
  ALLGEMEINE ERKLÄRUNG DER MENSCHENRECHTE
  INTERNATIONALE CHARTA DER MENSCHENRECHTE
  MENSCHENRECHTSDEKLARATION
  MENSCHENRECHTSKONVENTION
  Narrower term Africká charta pro lidská práva a práva národů
  Broader term lidská práva
  Micro ThesaurusMT 1236 práva a svobody
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (5) - Deklarace
  (2) - Encyklopedie
  (1) - Judikáty
  (6) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (21) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (14) - Příručky
  (4) - Sborníky
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (1) - Studie
  (4) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (8) - Zákony
  (2) - Charty
  (5) - Mezinárodní dohody
  (1) - Nařízení
  (22) - Ústavy
  (1) - Smlouvy
  (2) - Soubor dokumentů
  (1) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorjednotná celní deklarace
  Non-descriptor single document
  document unique
  einheitliches Zollpapier
  JEDNOTNÝ CELNÍ DOKLAD
  SAD
  SINGLE ADMINISTRATIVE DOCUMENT
  SINGLE CUSTOMS DOCUMENT
  DAU
  DOCUMENT ADMINISTRATIF UNIQUE
  DOCUMENT DOUANIER UNIQUE
  EINHEITSPAPIER
  Broader term celní doklad
  Micro ThesaurusMT 2011 celní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 4. DescriptorMartinská deklarace (1918)
  Version2
  CatalogPAR
  Bibl.records (1) - Literatura faktu
  (1) - Studie
  (1) - Učebnice
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptorprávo na rozvoj
  Non-descriptor right to development
  droit au développement
  Recht auf wirtschaftliche Entfaltung
  DEKLARACE O PRÁVU NA ROZVOJ
  Broader term ekonomická práva
  Micro ThesaurusMT 1236 práva a svobody
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Zákony
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptorveřejné prohlášení
  Non-descriptor public statement
  déclaration publique
  öffentliche Erklärung
  DEKLARACE
  PROKLAMACE
  VEŘEJNÁ DEKLARACE
  VEŘEJNÁ ZPRÁVA
  VEŘEJNÉ OHLÁŠENÍ
  VEŘEJNÉ OZNÁMENÍ
  VEŘEJNÉ VYHLÁŠENÍ
  Broader term projev
  Micro ThesaurusMT 3221 dokumentace
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (11) - Deklarace
  (1) - Literatura faktu
  (2) - Monografie
  (2) - Příručky
  (3) - Projevy
  (5) - Sborníky
  (2) - Studie
  (5) - Konferenční materiály
  (1) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading