Search results

 1. Descriptorzemě Rady Evropy
  Non-descriptor Council of Europe countries
  pays du Conseil de l'Europe
  Staaten des Europarates
  COUNTRIES OF THE COUNCIL OF EUROPE
  LÄNDER DES EUROPARATES
  Narrower term Dánsko
  Španělsko
  Finsko
  Francie
  Albánie
  Řecko
  Maďarsko
  Německo
  Irsko
  Island
  Itálie
  Lichtenštejnsko
  Lucembursko
  Malta
  Andorra
  Monako
  Norsko
  Nizozemsko
  Polsko
  Portugalsko
  Rumunsko
  Spojené království
  San Marino
  Švédsko
  Švýcarsko
  Rakousko
  Turecko
  Belgie
  Bulharsko
  Arménie
  Ázerbájdžán
  Bosna a Hercegovina
  Chorvatsko
  Estonsko
  Gruzie
  Lotyšsko
  Litva
  Bývalá jugoslávská republika Makedonie
  Moldavská republika
  Slovensko
  Česká republika
  Rusko
  Slovinsko
  Ukrajina
  Kypr
  Srbsko a Černá Hora
  Broader term 7236 politická geografie
  Micro ThesaurusMT 7236 politická geografie
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (49) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Odborné zprávy
  (3) - Sborníky
  subject heading

  subject heading