Search results

 1. Descriptormístní poslanec
  Non-descriptor locally elected representative
  élu local
  lokaler Mandatsträger
  ČLEN MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA
  KONŠEL
  MĚSTSKÉ ZASTUPITELSTVO
  MĚSTSKÝ RADNÍ
  OBECNÍ RADNÍ
  OBECNÍ ZASTUPITELSTVO
  POSLANEC MÍSTNÍHO ZASTUPITELSKÉHO ORGÁNU
  POSLANEC MÍSTNÍHO ZASTUPITELSKÉHO SBORU
  PRIMÁTOR
  STAROSTA
  LORD MAYOR
  MAYOR
  COUNCILLOR
  LOCAL COUNCILLOR
  BOURGMESTRE
  CONSEILLER MUNICIPAL
  CONSEILLER RÉGIONAL
  ÉCHEVIN
  ÉLUS LOCAUX
  MAIRE
  BÜRGERMEISTER
  GEMEINDERATSMITGLIED
  OBERBÜRGERMEISTER
  STADTVERORDNETER
  Broader term veřejná správa
  Micro ThesaurusMT 0436 výkonná moc a státní správa
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Beletrie
  (5) - Biografie
  (1) - Jednací řády
  (6) - Komentované zákony
  (1) - Memoáry
  (6) - Monografie
  (28) - Příručky
  (1) - arp
  (1) - Rozhovory
  (11) - Sborníky
  (4) - Studie
  (1) - Zákony
  (1) - Výzkumné zprávy
  (1) - Neurčeno
  subject heading

  subject heading