Search results

 1. Descriptor6611 uhelný a těžební průmysl
  Non-descriptor coal and mining industries
  industries charbonnière et minière
  Kohleindustrie und Bergbau
  Narrower term těžební průmysl
  důlní produkty
  uhelný průmysl
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorprimární sektor
  Non-descriptor primary sector
  secteur primaire
  primärer Sektor
  PRIMÁRNÍ SFÉRA
  PRVOVÝROBA
  ZÍSKÁVÁNÍ PŘÍRODNÍCH STATKŮ
  SEKTOR DER URPRODUKTION
  SEKTOR LANDWIRTSCHAFT UND BERGBAU
  Narrower term agrární sektor
  Broader term ekonomický sektor
  Micro ThesaurusMT 1621 hospodářská struktura
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Studie
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptortěžební průmysl
  Non-descriptor mining industry
  industrie minière
  Bergbau
  BÁŇSKÝ PRŮMYSL
  DŮLNÍ PRŮMYSL
  HORNICKÝ PRŮMYSL
  HORNICTVÍ
  MONTANINDUSTRIE
  Narrower term průzkum nerostných surovin
  ložiska rud
  důlní provoz
  důlní produkce
  těžba rud
  zpracování rud
  Broader term 6611 uhelný a těžební průmysl
  Micro ThesaurusMT 6611 uhelný a těžební průmysl
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (10) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Biografie
  (1) - Judikáty
  (10) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (20) - Monografie
  (5) - Odborné zprávy
  (10) - Příručky
  (1) - Projevy
  (6) - Sborníky
  (2) - Staré tisky
  (12) - Studie
  (8) - Zákony
  (11) - Konferenční materiály
  (6) - Mapy
  (11) - Statistiky
  (1) - Nařízení
  (2) - CD-ROM
  (3) - Soubor dokumentů
  (2) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading