Search results

 1. Descriptormentálně postižený člověk
  Non-descriptor mentally disabled
  handicapé mental
  geistig Behinderter
  CHOROMYSLNÝ
  DEMENTNÍ ČLOVĚK
  DUŠEVNĚ HENDIKEPOVANÝ ČLOVĚK
  DUŠEVNĚ POSTIŽENÝ ČLOVĚK
  RETARDOVANÝ ČLOVĚK
  ZAOSTALÝ ČLOVĚK
  MENTALLY-HANDICAPPED PERSON
  MENTALLY-ILL PERSON
  MENTALLY-RETARDED PERSON
  ALIÉNÉ
  DÉBILE MENTAL
  MALADE MENTAL
  GEISTESGESTÖRTER
  GEISTESKRANKER
  Broader term zdravotně postižený člověk
  Micro ThesaurusMT 2826 sociální vztahy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Kolektivní monografie
  (2) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (3) - Příručky
  (2) - Přednášky
  (5) - Sborníky
  (3) - Studie
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptortělesně postižený člověk
  Non-descriptor physically disabled
  handicapé physique
  Körperbehinderter
  HLUCHONĚMÝ
  NEDOSLÝCHAVÝ
  NESLYŠÍCÍ
  NEVIDOMÝ
  VOZÍČKÁŘ
  BLIND PERSON
  CRIPPLE
  DEAF PERSON
  INVALID
  PHYSICALLY-HANDICAPPED PERSON
  AVEUGLE
  HANDICAPÉ MOTEUR
  INFIRME
  INVALIDE
  PERSONNE à MOBILITÉ RÉDUITE
  SOURD-MUET
  BLINDER
  INVALIDER
  MOTORISCH BEHINDERTER
  MOTORISCH EINGESCHRÄNKTE PERSON
  PERSON MIT EINGESCHRÄNKTER MOBILITÄT
  TAUBSTUMMER
  VOLLSTÄNDIG BEHINDERTE PERSON
  Broader term zdravotně postižený člověk
  Micro ThesaurusMT 2826 sociální vztahy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Biografie
  (2) - Kolektivní monografie
  (2) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (3) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (3) - Sborníky
  (3) - Studie
  (7) - Statistiky
  (1) - Komuniké
  (2) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorzdravotně postižený člověk
  Non-descriptor disabled person
  handicapé
  Behinderter
  ČÁSTEČNÝ INVALIDA
  HANDICAPOVANÁ OSOBA
  HANDICAPOVANÝ ČLOVĚK
  IMOBILNÍ OSOBA
  INVALIDA
  ÚPLNÝ INVALIDA
  ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÁ OSOBA
  HANDICAPPED PERSON
  MOBILITY-HANDICAPPED PERSON
  PERSON WITH LIMITED MOBILITY
  THE DISABLED
  THE HANDICAPPED
  Narrower term tělesně postižený člověk
  mentálně postižený člověk
  pomůcky pro postižené osoby
  samostatnost postižených osob
  integrace postižených osob
  Broader term sociální politika
  Micro ThesaurusMT 2826 sociální vztahy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (16) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Adresáře
  (1) - Komentované zákony
  (7) - Kolektivní monografie
  (9) - Monografie
  (5) - Odborné zprávy
  (16) - Příručky
  (2) - Přednášky
  (6) - Sborníky
  (23) - Studie
  (1) - Učebnice
  (10) - Zákony
  (1) - Konferenční materiály
  (2) - Katalogy
  (1) - Statistiky
  (1) - Mezinárodní dohody
  (1) - Plány
  (2) - Vládní materiály
  (2) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptorzdravotně postižený pracovník
  Non-descriptor worker with disabilities
  travailleur handicapé
  behinderter Arbeitnehmer
  HANDICAPOVANÝ PRACOVNÍK
  INVALIDNÍ PRACOVNÍK
  PRACOVNÍK SE SNÍŽENOU PRACOVNÍ SCHOPNOSTÍ
  PRACOVNÍK SE ZMĚNĚNOU PRACOVNÍ SCHOPNOSTÍ
  TĚLESNĚ POSTIŽENÝ PRACOVNÍK
  HANDICAPPED WORKER
  Broader term pracovní síla
  Micro ThesaurusMT 4411 trh práce
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Komentované zákony
  (2) - Kolektivní monografie
  (2) - Monografie
  (10) - Příručky
  (13) - Studie
  (2) - Zákony
  (1) - Vládní materiály
  subject heading

  subject heading