Search results

 1. Descriptorvnější vztahy Evropské unie
  Non-descriptor EU relations
  relation de l'Union européenne
  Beziehungen der Union
  MEZINÁRODNÍ VZTAHY SPOLEČENSTVÍ
  VNĚJŠÍ VZTAHY SPOLEČENSTVÍ
  COMMUNITY RELATIONS
  EC EXTERNAL RELATIONS
  EUROPEAN UNION RELATIONS
  RELATION DE LA COMMUNAUTÉ
  RELATION EXTÉRIEURE CE
  AUSWÄRTIGE BEZIEHUNGEN DER GEMEINSCHAFT
  Narrower term smlouva s ES
  společný orgán ES
  mezinárodní role EU
  Dohoda z Cotonou
  evropská politika sousedských vztahů
  Broader term 1016 struktura Společenství
  Micro ThesaurusMT 1016 struktura Společenství
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (7) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Komentované zákony
  (6) - Kolektivní monografie
  (8) - Monografie
  (8) - Sborníky
  (11) - Studie
  (10) - Učebnice
  (1) - CD-ROM
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorzahraniční politika
  Non-descriptor foreign policy
  politique extérieure
  Außenpolitik
  MEZINÁRODNÍ VĚCI
  VZTAHY S TŘETÍ ZEMÍ
  VZTAHY SE ZAHRANIČÍM
  ZAHRANIČNÍ STYKY
  ZAHRANIČNÍ VZTAHY
  FOREIGN AFFAIRS
  FOREIGN RELATIONS
  AFFAIRES ÉTRANGèRES
  POLITIQUE ÉTRANGèRE
  RELATION EXTÉRIEURE
  AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN
  AUSWÄRTIGE BEZIEHUNGEN
  Narrower term imperialismus
  izolacionismus
  neutralita
  neúčast
  Broader term 0816 mezinárodní rovnováha
  Micro ThesaurusMT 0816 mezinárodní rovnováha
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (7) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Adresáře
  (1) - Antologie
  (1) - Almanachy
  (1) - Bibliografie
  (40) - Biografie
  (1) - Bakalářské práce
  (14) - Deklarace
  (3) - Encyklopedie
  (10) - Eseje
  (7) - Korespondence
  (23) - Literatura faktu
  (26) - Memoáry
  (37) - Kolektivní monografie
  (360) - Monografie
  (1) - Obrazová publikace
  (13) - Odborné zprávy
  (19) - Příručky
  (85) - Projevy
  (18) - Přednášky
  (2) - Rejstříky
  (47) - Ročenky - monografie
  (7) - Rozhovory
  (109) - Sborníky
  (2) - Separáty
  (1) - Skripta
  (3) - Slovníky naučné speciální
  (3) - Staré tisky
  (157) - Studie
  (22) - Učebnice
  (9) - Úvahy
  (2) - Výbor z díla
  (4) - Konferenční materiály
  (1) - Dizertační práce
  (6) - Katalogy
  (22) - Komuniké
  (6) - Mezinárodní dohody
  (2) - Protokoly
  (1) - Smlouvy
  (1) - Parlamentní materiály
  (297) - Soubor dokumentů
  (1) - Teze
  (3) - Vládní materiály
  (19) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading