Search results

 1. Descriptorekonomická analýza
  Non-descriptor economic analysis
  analyse économique
  Wirtschaftsanalyse
  EKONOMICKÁ STUDIE
  EKONOMICKÉ HODNOCENÍ
  ROZBOR HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI
  ANALYSIS OF ECONOMIC ACTIVITY
  ECONOMIC EVALUATION
  ECONOMIC STUDY
  ANALYSE D'ACTIVITÉ
  ÉTUDE ÉCONOMIQUE
  ÉVALUATION ÉCONOMIQUE
  AKTIVITÄTSANALYSE
  ÖKONOMISCHE ANALYSE
  WIRTSCHAFTLICHE BEWERTUNG
  WIRTSCHAFTSSTUDIE
  Narrower term ekonometrie
  ekonomický přehled
  hospodářský ukazatel
  makroekonomie
  analýza vstupů a výstupů
  mikroekonomie
  analýza dopadu
  hospodářský důsledek
  hospodářská struktura
  ekonomická hodnota
  Broader term 1631 ekonomická analýza
  Micro ThesaurusMT 1631 ekonomická analýza
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (18) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Atlasy
  (2) - Biografie
  (2) - Encyklopedie
  (1) - Eseje
  (3) - Kolektivní monografie
  (26) - Monografie
  (22) - Odborné zprávy
  (10) - Příručky
  (1) - Projevy
  (1) - Přednášky
  (21) - Ročenky - monografie
  (12) - Sborníky
  (55) - Studie
  (8) - Učebnice
  (26) - Statistiky
  (3) - CD-ROM
  (3) - Výzkumné zprávy
  (1) - Vládní materiály
  (1) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading