Search results

 1. Descriptorčlenská země
  Non-descriptor member country
  pays membre
  Mitgliedsland
  ČLENSKÝ STÁT
  ÉTAT MEMBRE
  Broader term politika spolupráce
  Micro ThesaurusMT 0811 politika spolupráce
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Projevy
  (3) - Sborníky
  (1) - Seznamy
  (1) - Studie
  (1) - Učebnice
  (1) - Organizační řády
  (3) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorčlenská země federace
  Non-descriptor Federation State
  État fédéré
  Gliedstaat
  DÍLČÍ STÁT FEDERACE
  JEDNOTLIVÝ STÁT FEDERACE
  NĚMECKÉ ZEMĚ
  SPOLKOVÁ ZEMĚ
  ZEMĚ FEDERACE
  BUNDESLAND
  LAND (GERMANY)
  STATE OF A FEDERATION
  BUNDESLAND
  LAND
  LAND
  Broader term federace
  Micro ThesaurusMT 0406 politický rámec
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Ročenky - monografie
  (2) - Parlamentní materiály
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorčlenský stát EU
  Non-descriptor EU Member State
  État membre UE
  Mitgliedstaat der EU
  ZEMĚ ES
  ZEMĚ EVROPSKÉ UNIE
  ZEMĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
  EC COUNTRY
  EU COUNTRY
  EUROPEAN COMMUNITY COUNTRY
  EUROPEAN UNION COUNTRY
  PAYS CE
  PAYS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
  PAYS DE L'UNION EUROPÉENNE
  PAYS UE
  EG-LAND
  EU-LAND
  MITGLIEDSLAND DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
  MITGLIEDSLAND DER EUROPÄISCHEN UNION
  MITGLIEDSTAAT DER EUROPÄISCHEN UNION
  Narrower term Dánsko
  Španělsko
  Finsko
  Francie
  Řecko
  Maďarsko
  Německo
  Irsko
  Itálie
  Lucembursko
  Malta
  Nizozemsko
  Polsko
  Portugalsko
  Spojené království
  Švédsko
  Rakousko
  Belgie
  Estonsko
  Lotyšsko
  Litva
  Slovensko
  Česká republika
  Slovinsko
  Kypr
  Broader term 7231 ekonomická geografie
  Micro ThesaurusMT 7231 ekonomická geografie
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (28) - Subject terms file
  Bibl.records (6) - Adresáře
  (1) - Deklarace
  (1) - Encyklopedie
  (1) - Eseje
  (11) - Komentované zákony
  (32) - Kolektivní monografie
  (172) - Monografie
  (24) - Odborné zprávy
  (55) - Příručky
  (72) - Sborníky
  (2) - Skripta
  (163) - Studie
  (19) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (4) - Zákony
  (2) - Zákonná opatření
  (2) - Konferenční materiály
  (11) - Statistiky
  (5) - Mezinárodní dohody
  (2) - Nařízení
  (4) - Směrnice
  (6) - Ústavy
  (2) - Smlouvy
  (9) - Výzkumné zprávy
  (1) - Usnesení
  (1) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptorfederace
  Non-descriptor federal State
  État fédéral
  Bundesstaat
  FEDERÁLNÍ STÁT
  FEDERATIVNÍ REPUBLIKA
  FEDERATIVNÍ STÁT
  SPOLKOVÝ STÁT
  FÖDÖRATIVER STAAT
  FÖDÖRATIVSTAAT
  Narrower term členská země federace
  Broader term stát
  Micro ThesaurusMT 0406 politický rámec
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Kolektivní monografie
  (23) - Monografie
  (1) - Příručky
  (4) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (8) - Studie
  (2) - Učebnice
  (1) - Zákony
  (1) - Katalogy
  (1) - Komuniké
  (7) - Ústavy
  (7) - Parlamentní materiály
  (1) - Soubor dokumentů
  (1) - Vládní materiály
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptorislámský stát
  Non-descriptor Islamic State
  État islamique
  islamischer Staat
  ARABSKÝ STÁT
  MUSLIMSKÝ STÁT
  Broader term nesekularizovaný stát
  Micro ThesaurusMT 0406 politický rámec
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Biografie
  (1) - Deklarace
  (1) - E-kniha
  (3) - Literatura faktu
  (2) - Kolektivní monografie
  (30) - Monografie
  (1) - Projevy
  (1) - Ročenky - monografie
  (3) - Sborníky
  (2) - Skripta
  (2) - Slovníky naučné speciální
  (6) - Studie
  (1) - Zákony
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptorkonfederace států
  Non-descriptor confederal State
  État confédéral
  Staatenbund
  KONFEDERATIVNÍ STÁT
  SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH STÁTŮ
  SPOLEK NEZÁVISLÝCH STÁTŮ
  STÁTNÍ SVAZ
  SVAZ STÁTŮ
  CONFEDERATION OF STATES
  CONFÉDÉRATION D'ÉTATS
  KONFÖDERATION
  STAATENVERBUND
  Broader term stát
  Micro ThesaurusMT 0406 politický rámec
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Monografie
  (3) - Ústavy
  subject heading

  subject heading

 7. subject heading

  subject heading

 8. Descriptormnohonárodnostní stát
  Non-descriptor multiracial State
  État multiethnique
  Vielvölkerstaat
  MNOHONÁRODNOSTNÍ ZEMĚ
  MULTIRACIAL COUNTRY
  MULTIRACIAL NATION
  Broader term stát
  Micro ThesaurusMT 0406 politický rámec
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (8) - Monografie
  (1) - Přednášky
  (1) - Sborníky
  (3) - Studie
  subject heading

  subject heading

 9. subject heading

  subject heading