Search results

 1. Descriptorcizí státní občan
  Non-descriptor foreign national
  ressortissant étranger
  ausländischer Staatsangehöriger
  CIZÍ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNÍK
  CIZINEC
  NEOBČAN
  OBČAN TŘETÍHO STÁTU
  ALIEN
  NATIONAL OF A THIRD COUNTRY
  ÉTRANGER
  RESSORTISSANT D'UN PAYS TIERS
  AUSLÄNDER
  STAATSANGEHÖRIGER EINES DRITTLANDES
  Broader term cizinecké právo
  Micro ThesaurusMT 1231 mezinárodní právo
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Biografie
  (1) - Komentované zákony
  (1) - Literatura faktu
  (8) - Kolektivní monografie
  (16) - Monografie
  (3) - Odborné zprávy
  (10) - Příručky
  (5) - Sborníky
  (33) - Studie
  (2) - Učebnice
  (4) - Zákony
  (1) - Zákonná opatření
  (1) - Konferenční materiály
  (44) - Statistiky
  (1) - Mezinárodní dohody
  (1) - CD-ROM
  (8) - Výzkumné zprávy
  (1) - Parlamentní materiály
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptormigrující pracovník
  Non-descriptor migrant worker
  travailleur migrant
  Wanderarbeitnehmer
  EMIGROVANÝ PRACOVNÍK
  PŘISTĚHOVALÝ PRACOVNÍK
  VYSTĚHOVALÝ PRACOVNÍK
  ZAHRANIČNÍ DĚLNÍK
  ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ SÍLA
  ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍK
  ZAHRANIČNÍ ZAMĚSTNANEC
  EMIGRANT WORKER
  FOREIGN LABOUR
  FOREIGN WORKER
  IMMIGRANT WORKER
  MAIN-D'œUVRE ÉTRANGèRE
  TRAVAILLEUR ÉMIGRÉ
  TRAVAILLEUR ÉTRANGER
  TRAVAILLEUR IMMIGRÉ
  AUSLÄNDISCHE ARBEITSKRÄFTE
  AUSLÄNDISCHER ARBEITNEHMER
  FREMDARBEITER
  GASTARBEITER
  WANDERARBEITER
  Broader term pracovní síla
  Micro ThesaurusMT 4411 trh práce
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (13) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Kolektivní monografie
  (10) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (10) - Příručky
  (1) - Rozhovory
  (3) - Sborníky
  (22) - Studie
  (5) - Konferenční materiály
  (14) - Statistiky
  (7) - Výzkumné zprávy
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorsmíšené manželství
  Non-descriptor mixed marriage
  mariage mixte
  Mischehe
  MANŽELSTVÍ S CIZINCEM
  SMÍŠENÝ SŇATEK
  SŇATEK S CIZINCEM
  MARRIAGE TO A FOREIGNER
  MARIAGE AVEC UN ÉTRANGER
  EHE MIT EINEM AUSLÄNDISCHEN STAATSANGEHÖRIGEN
  Narrower term účelové manželství
  Broader term mezinárodní právo soukromé
  Micro ThesaurusMT 1231 mezinárodní právo
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptorzahraniční cestovní ruch
  Non-descriptor foreign tourism
  tourisme étranger
  ausländischer Tourismus
  ZAHRANIČNÍ TURISTA
  ZAHRANIČNÍ TURISTIKA
  AUSLANDSTOURISMUS
  Broader term cestovní ruch
  Micro ThesaurusMT 2826 sociální vztahy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  (1) - Příručky
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptorzahraniční investice
  Non-descriptor foreign investment
  investissement étranger
  ausländische Investition
  Broader term investice
  Micro ThesaurusMT 2426 financování a investice
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Memoáry
  (13) - Monografie
  (3) - Příručky
  (7) - Sborníky
  (9) - Studie
  (4) - Učebnice
  (1) - Zákony
  (1) - Konferenční materiály
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptorzahraniční podnik
  Non-descriptor foreign enterprise
  entreprise étrangère
  ausländisches Unternehmen
  PODNIK SE ZAHRANIČNÍ ÚČASTÍ
  PODNIK SE ZAHRANIČNÍM KAPITÁLEM
  ZAHRANIČNÍ SPOLEČNOST
  FOREIGN BUSINESS
  FOREIGN UNDERTAKING
  ENTREPRISE à CAPITAL ÉTRANGER
  UNTERNEHMEN MIT AUSLANDSKAPITAL
  Broader term druh podniku
  Micro ThesaurusMT 4011 třídění podniků
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Kolektivní monografie
  (1) - Monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (1) - Studie
  (1) - Zákoníky
  (1) - Zákony
  subject heading

  subject heading

 7. Descriptorzahraniční student
  Non-descriptor foreign student
  étudiant étranger
  ausländischer Student
  Broader term student
  Micro ThesaurusMT 3216 organizace školství
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Monografie
  (1) - Studie
  subject heading

  subject heading