Search results

 1. subject heading

  subject heading

 2. Descriptorjazykověda
  Non-descriptor linguistics
  linguistique
  Sprachwissenschaft
  APLIKOVANÁ LINGVISTIKA
  DĚJINY JAZYKA
  FILOLOGIE
  FONETIKA
  FONOLOGIE
  GRAMATIKA
  JAZYKOZPYT
  LINGVISTIKA
  MATEMATICKÁ LINGVISTIKA
  MLUVNICE
  MORFOLOGIE
  ORTOGRAFIE
  PRAVOPIS
  SÉMANTIKA
  SYNTAX
  GRAMMAR
  LEXICOLOGY
  PHONETICS
  PRONUNCIATION
  SEMANTICS
  GRAMMAIRE
  LEXICOLOGIE
  PHONÉTIQUE
  PRONONCIATION
  SÉMANTIQUE
  ANGEWANDTE SPRACHWISSENSCHAFT
  GRAMMATIK
  LEXIKOLOGIE
  LINGUISTIK
  MORPHOLOGIE
  PHONETIK
  PRAGMALINGUISTIK
  SEMANTIK
  SPRACHFORSCHUNG
  SPRECHTECHNIK
  Narrower term jazyk
  živý jazyk
  jazyková politika
  Broader term humanitní vědy
  Micro ThesaurusMT 3611 humanitní vědy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (9) - Subject terms file
  Bibl.records (6) - Atlasy
  (2) - Beletrie
  (1) - Bibliografie
  (7) - Biografie
  (1) - Cestopisy
  (7) - Encyklopedie
  (6) - Eseje
  (3) - Fejetony
  (1) - Hesláře
  (2) - Korespondence
  (3) - Memoáry
  (6) - Kolektivní monografie
  (103) - Monografie
  (1) - Obrazová publikace
  (6) - Odborné zprávy
  (50) - Příručky
  (7) - Přednášky
  (1) - Průvodce
  (1) - Rozhovory
  (24) - Sborníky
  (7) - Souborné dílo
  (3) - Skripta
  (47) - Slovníky jazykové překladové
  (30) - Slovníky naučné speciální
  (82) - Studie
  (160) - Slovníky jazykové výkladové
  (44) - Učebnice
  (3) - Úvahy
  (4) - Výbor z díla
  (3) - Sebrané spisy
  (1) - CD-ROM
  (1) - Plány
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorkulturní pluralismus
  Non-descriptor cultural pluralism
  pluralisme culturel
  kulturelle Vielfalt
  DVOJÍ KULTURA
  KULTURNÍ ROZMANITOST
  PLURALITA KULTUR
  ROZMANITOST KULTUR
  SPOLEČNOST MNOHA KULTUR
  MULTIKULTURA
  BICULTURALISM
  MULTICULTURAL SOCIETY
  PLURALITY OF CULTURES
  BICULTURALISME
  MULTICULTURALISME
  KULTURPLURALISMUS
  Broader term kultura
  Micro ThesaurusMT 2831 kultura a náboženství
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Antologie
  (1) - Atlasy
  (11) - Eseje
  (8) - Kolektivní monografie
  (21) - Monografie
  (1) - Příručky
  (14) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (11) - Studie
  (3) - Učebnice
  (6) - Úvahy
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptorregionální kultura
  Non-descriptor regional culture
  culture régionale
  Regionalkultur
  FOLKLOR
  KRAJOVÁ KULTURA
  LIDOVÁ TVOŘIVOST
  LOKÁLNÍ KULTURA
  MÍSTNÍ KULTURA
  OBLASTNÍ KULTURA
  REGIONÁLNÍ DĚDICTVÍ
  DIALECT
  FOLKLORE
  REGIONAL HERITAGE
  DIALECTE
  FOLKLORE
  PATRIMOINE RÉGIONAL
  DIALEKT
  FOLKLORE
  MUNDART
  REGIONALES KULTURERBE
  Broader term kultura
  Micro ThesaurusMT 2831 kultura a náboženství
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (3) - Beletrie
  (2) - Kolektivní monografie
  (12) - Monografie
  (1) - Obrazová publikace
  (6) - Odborné zprávy
  (1) - Průvodce
  (9) - Sborníky
  (2) - Slovníky naučné speciální
  (1) - Slovníky jazykové výkladové
  (1) - Úvahy
  (1) - Sebrané spisy
  (3) - Výzkumné zprávy
  subject heading

  subject heading