Search results

 1. Descriptorekologické právo
  Non-descriptor environmental law
  droit de l'environnement
  Umweltrecht
  EKOLOGICKÁ LEGISLATIVA
  EKOLOGICKÉ PŘEDPISY
  EKOLOGICKÉ ZÁKONY
  ENVIRONMENTÁLNÍ PRÁVO
  IMPEL
  SÍŤ IMPEL
  ZÁKONY NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
  IMPEL NETWORK
  ENVIRONMENTAL LEGISLATION
  ENVIRONMENTAL REGULATIONS
  LÉGISLATION ENVIRONNEMENTALE
  RÉGLEMENTATION DE L'ENVIRONNEMENT
  RÉSEAU IMPEL
  IMPEL-NETZ
  UMWELTSCHUTZVORSCHRIFT
  Narrower term ekologická norma
  ekologická odpovědnost
  Broader term ekologická politika
  Micro ThesaurusMT 5206 ekologická politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Adresáře
  (1) - Deklarace
  (1) - Encyklopedie
  (14) - Komentované zákony
  (4) - Kolektivní monografie
  (26) - Monografie
  (5) - Odborné zprávy
  (29) - Příručky
  (12) - Sborníky
  (1) - Seznamy
  (4) - Slovníky naučné speciální
  (25) - Studie
  (1) - Sylaby
  (35) - Učebnice
  (3) - Zákoníky
  (32) - Zákony
  (1) - Zákonná opatření
  (2) - Mezinárodní dohody
  (2) - Směrnice
  (1) - Smlouvy
  (1) - CD-ROM
  (5) - Normy
  (7) - Plány
  (1) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptormezinárodní právní odpovědnost
  Non-descriptor international responsibility
  responsabilité internationale
  völkerrechtliche Verantwortlichkeit
  MEZINÁRODNĚ PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST
  Broader term mezinárodní právo veřejné
  Micro ThesaurusMT 1231 mezinárodní právo
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Literatura faktu
  (2) - Monografie
  (3) - Příručky
  (2) - Sborníky
  (3) - Studie
  (9) - Učebnice
  (1) - Zákony
  (1) - Zákonná opatření
  (1) - Mezinárodní dohody
  (1) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorobčanskoprávní odpovědnost
  Non-descriptor civil liability
  responsabilité civile
  zivilrechtliche Haftung
  CIVILNÍ ODPOVĚDNOST
  Broader term odpovědnost
  Micro ThesaurusMT 1211 občanské právo
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Judikáty
  (13) - Monografie
  (11) - Příručky
  (2) - Přednášky
  (2) - Sborníky
  (5) - Studie
  (8) - Učebnice
  (4) - Zákoníky
  (3) - Zákony
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptortrestní odpovědnost
  Non-descriptor criminal liability
  responsabilité pénale
  strafrechtliche Verantwortlichkeit
  AGE OF RESPONSIBILITY
  CRIMINAL CAPACITY
  MAJORITÉ PÉNALE
  MINORITÉ PÉNALE
  STRAFMÜNDIGKEIT
  STRAFUNMÜNDIGKEIT
  Narrower term oběť
  lítost
  přitěžující okolnosti
  polehčující okolnosti
  beztrestnost
  trestní odpovědnost mladistvých
  Broader term 1216 trestní právo
  Micro ThesaurusMT 1216 trestní právo
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (11) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Judikáty
  (9) - Komentované zákony
  (1) - Literatura faktu
  (7) - Kolektivní monografie
  (24) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (13) - Příručky
  (1) - Projevy
  (1) - Přednášky
  (7) - Sborníky
  (2) - Separáty
  (1) - Skripta
  (11) - Studie
  (16) - Učebnice
  (16) - Zákony
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptorzásada "znečišťovatel platí"
  Non-descriptor polluter pays principle
  principe pollueur-payeur
  Verursacherprinzip
  POLITIKA "ZNEČIŠŤOVATEL PLATÍ"
  PRINCIP "KDO ZNEČIŠŤUJE, TEN PLATÍ"
  PRINCIP ZNEČIŠŤOVATEL - PLÁTCE
  SANKCE ZA ZNEČIŠTĚNÍ
  POLLUTER PAYS
  POLLUTER PAYS POLICY
  POLLUEUR-PAYEUR
  PRINZIP DER VERURSACHERHAFTUNG
  Broader term opatření na kontrolu znečištění
  Micro ThesaurusMT 5206 ekologická politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  subject heading

  subject heading