Search results

 1. Descriptorochrana životního prostředí
  Non-descriptor environmental protection
  protection de l'environnement
  Umweltschutz
  OCHRANA PŘÍRODY
  UDRŽENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
  ZACHOVÁNÍ PŘÍRODY
  ZACHOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
  CONSERVATION OF NATURE
  NATURE PROTECTION
  PRESERVATION OF THE ENVIRONMENT
  PROTECTION OF NATURE
  CONSERVATION DE LA NATURE
  PROTECTION DE LA NATURE
  SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT
  ERHALTUNG DER NATUR
  ERHALTUNG DER UMWELT
  NATURSCHUTZ
  Narrower term zachování zdrojů
  ochrana proti požáru
  ochrana živočišné říše
  ochrana rostlinné říše
  ochrana krajiny
  seizmické monitorování
  ochrana pobřeží
  chráněné území
  boj proti hmyzu
  ochrana vod
  Broader term 5206 ekologická politika
  Micro ThesaurusMT 5206 ekologická politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (16) - Subject terms file
  Bibl.records (6) - Adresáře
  (2) - Atlasy
  (3) - Bibliografie
  (1) - Deklarace
  (1) - E-kniha
  (6) - Encyklopedie
  (2) - Eseje
  (20) - Komentované zákony
  (3) - Literatura faktu
  (1) - Memoáry
  (6) - Kolektivní monografie
  (98) - Monografie
  (41) - Odborné zprávy
  (62) - Příručky
  (1) - Projevy
  (1) - Přednášky
  (22) - Ročenky - monografie
  (36) - Sborníky
  (3) - Skripta
  (1) - Seznamy
  (4) - Slovníky jazykové překladové
  (8) - Slovníky naučné speciální
  (87) - Studie
  (1) - Slovníky jazykové výkladové
  (39) - Učebnice
  (4) - Úvahy
  (3) - Zákoníky
  (46) - Zákony
  (2) - Zákonná opatření
  (4) - Konferenční materiály
  (1) - Katalogy
  (33) - Statistiky
  (7) - Mezinárodní dohody
  (3) - Nařízení
  (7) - Směrnice
  (2) - Vyhlášky
  (1) - Smlouvy
  (6) - CD-ROM
  (2) - Výzkumné zprávy
  (5) - Normy
  (10) - Plány
  (1) - Soubor dokumentů
  (1) - Vládní materiály
  (1) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorznečišťování vody
  Non-descriptor water pollution
  pollution de l'eau
  Wasserverschmutzung
  CONTAMINATION DE L'EAU
  WASSERVERUNREINIGUNG
  Narrower term eutrofizace
  znečišťování vodních toků
  znečišťování moře
  Broader term znečišťování životního prostředí
  Micro ThesaurusMT 5216 poškozování životního prostředí
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (7) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Deklarace
  (5) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (8) - Příručky
  (3) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (1) - Studie
  (1) - Zákoníky
  (4) - Zákony
  (1) - CD-ROM
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorzpracování vody
  Non-descriptor water management
  gestion de l'eau
  Wasserbewirtschaftung
  HOSPODAŘENÍ S VODOU
  NAKLÁDÁNÍ S VODOU
  POLITIQUE DE L'EAU
  Narrower term spotřeba vody
  analýza vody
  úprava vody
  využití vody
  požadavky na vodu
  Broader term 5206 ekologická politika
  Micro ThesaurusMT 5206 ekologická politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (9) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Eseje
  (3) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (4) - Monografie
  (1) - Příručky
  (3) - Sborníky
  (1) - Učebnice
  (2) - Zákoníky
  (2) - Zákony
  subject heading

  subject heading