Search results

 1. Descriptorobchodní politika
  Non-descriptor trade policy
  politique commerciale
  Handelspolitik
  OBCHODNÍ SYSTÉM
  TRADE SYSTEM
  RÉGIME DES ÉCHANGES
  AUßENHANDELSVORSCHRIFT
  Narrower term státní obchod
  zahraniční obchod
  vnitřní obchod
  přístup na trh
  rozšíření trhu
  tržní intervence
  organizace trhu
  všeobecné preference
  podpora obchodu
  obchodní pravidla
  regulace trhu
  intervenční orgán
  řízení obchodu
  liberalizace trhu
  spravedlivý obchod
  Broader term 2006 obchodní politika
  Micro ThesaurusMT 2006 obchodní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (21) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Encyklopedie
  (26) - Judikáty
  (3) - Kolektivní monografie
  (39) - Monografie
  (4) - Odborné zprávy
  (10) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (7) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (3) - Slovníky jazykové překladové
  (2) - Slovníky naučné speciální
  (34) - Studie
  (3) - Učebnice
  (1) - Zákoníky
  (1) - Zákony
  (2) - Konferenční materiály
  (1) - Komuniké
  (1) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptoropatření s rovnocenným účinkem
  Non-descriptor measure having equivalent effect
  mesure d'effet équivalent
  Maßnahme gleicher Wirkung
  Broader term mimotarifní překážky
  Micro ThesaurusMT 2021 mezinárodní obchod
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorprotekcionismus
  Non-descriptor protectionism
  protectionnisme
  Protektionismus
  EKONOMICKÝ PROTEKCIONISMUS
  HOSPODÁŘSKÝ PROTEKCIONISMUS
  OCHRANÁŘSTVÍ
  OCHRANNÁ OPATŘENÍ
  TRŽNÍ OMEZENÍ
  KLIENTELISMUS
  Broader term hospodářská politika
  Micro ThesaurusMT 1606 hospodářská politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (7) - Subject terms file
  Bibl.records (5) - Monografie
  (3) - Studie
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptorsociální hospodářství
  Non-descriptor social economy
  économie sociale
  Sozialwirtschaft
  SOCIÁLNÍ EKONOMIKA
  SOCIÁLNÍ SFÉRA
  SPOLEČENSKY PROSPĚŠNÁ ČINNOST
  VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST
  ECONOMIC SOLIDARITY
  ÉCONOMIE SOLIDAIRE
  TIERS SECTEUR
  SOLIDARWIRTSCHAFT
  Broader term hospodářství
  Micro ThesaurusMT 1621 hospodářská struktura
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (7) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Biografie
  (1) - Eseje
  (2) - Komentované zákony
  (4) - Kolektivní monografie
  (22) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (4) - Přednášky
  (7) - Sborníky
  (18) - Studie
  (2) - Úvahy
  (1) - Zákony
  (1) - Mikrofiše
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptorsociální klauzule
  Non-descriptor social clause
  clause sociale
  Sozialklausel
  OBECNÁ SOCIÁLNÍ PRÁVA PRACUJÍCÍCH
  PRÁVA PRACUJÍCÍCH
  SOCIÁLNÍ DOLOŽKA
  SOCIÁLNÍ PRÁVA PRACUJÍCÍCH
  ZÁKLADNÍ PRACOVNĚ PRÁVNÍ PŘEDPISY
  ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ NORMA
  ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ STANDARDY
  BASIC SOCIAL NORM
  BASIC SOCIAL STANDARD
  NORME SOCIALE FONDAMENTALE
  GRUNDLEGENDE ARBEITSRECHTLICHE REGELN
  GRUNDLEGENDE SOZIALE STANDARDS
  Broader term Světová obchodní organizace
  Micro ThesaurusMT 2021 mezinárodní obchod
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Bibliografie
  (4) - Encyklopedie
  (2) - Judikáty
  (1) - Kolektivní monografie
  (23) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (18) - Příručky
  (2) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (13) - Studie
  (1) - Slovníky jazykové výkladové
  (6) - Učebnice
  (5) - Zákoníky
  (4) - Zákony
  (3) - Zákonná opatření
  (8) - Konferenční materiály
  (1) - Mezinárodní dohody
  (1) - Nařízení
  (2) - Vyhlášky
  (1) - Soubor dokumentů
  (1) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading