Search results

 1. DescriptorEvropský lesnický informační a komunikační systém
  Non-descriptor EFICS
  EFICS
  EFICS
  EFICS
  EUROPEAN FORESTRY INFORMATION AND COMMUNICATION SYSTEM.
  SYSTèME EUROPÉEN D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION FORESTIèRE
  EUROPÄISCHES INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSSYSTEM FÜR DIE FORSTWIRTSCHAFT
  Broader term evropská lesnická politika
  Micro ThesaurusMT 5636 lesnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorlesnická politika
  Non-descriptor forestry policy
  politique forestière
  Forstpolitik
  LESNICKÝ PROGRAM
  FORESTRY PROGRAMME
  PROGRAMME FORESTIER
  FORSTPROGRAMM
  Narrower term lesní legislativa
  rozvoj lesnictví
  lesnický výzkum
  vlastnictví lesů
  zalesněná plocha
  pěstování lesů
  ochrana lesa
  evropská lesnická politika
  Broader term 5636 lesnictví
  Micro ThesaurusMT 5636 lesnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (12) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Komentované zákony
  (3) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (2) - Slovníky jazykové překladové
  (3) - Nařízení
  subject heading

  subject heading