Search results

 1. Descriptorpěstební systém
  Non-descriptor cultivation system
  système de culture
  Anbausystem
  SYSTÉM PĚSTOVÁNÍ
  SYSTÉM POLNÍ VÝROBY
  CROPPING SYSTEM
  ANBAUMETHODE
  BODENNUTZUNGSSYSTEM
  Narrower term terasové pěstování
  hydroponie
  pěstování ve skleníku
  ekologické zemědělské hospodářství
  extenzivní hospodářství
  intenzivní hospodářství
  pěstování pod fólií
  bezzávlahové hospodářství
  smíšené pěstování
  monokulturní hospodářství
  závlahové zemědělství
  střídání plodin
  Broader term 5621 obdělávání zemědělské půdy
  Micro ThesaurusMT 5621 obdělávání zemědělské půdy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (16) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorpěstování lesů
  Non-descriptor silviculture
  sylviculture
  Waldbau
  LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
  LESNÍ SPRÁVA
  LESNICTVÍ
  PĚSTĚNÍ LESŮ
  FOREST MANAGEMENT
  FORESTRY MANAGEMENT
  SYLVICULTURE
  FORESTERIE
  GESTION DE LA FORêT
  GESTION FORESTIèRE
  FORSTWIRTSCHAFT
  HOLZWIRTSCHAFT
  VERWALTUNG DER FORSTE
  WALDMANAGEMENT
  Narrower term udržitelné lesní hospodářství
  Broader term lesnická politika
  Micro ThesaurusMT 5636 lesnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (5) - Komentované zákony
  (1) - Literatura faktu
  (1) - Kolektivní monografie
  (10) - Monografie
  (1) - Obrazová publikace
  (2) - Odborné zprávy
  (5) - Příručky
  (1) - Projevy
  (2) - Přednášky
  (2) - Sborníky
  (1) - Slovníky jazykové překladové
  (7) - Slovníky naučné speciální
  (2) - Zákony
  (11) - Statistiky
  (1) - Směrnice
  (1) - Plány
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorsystém hospodaření
  Non-descriptor farming system
  système d'exploitation agricole
  landwirtschaftliches Betriebssystem
  SYSTÉM OBHOSPODAŘOVÁNÍ
  LANDWIRTSCHAFTLICHES BEWIRTSCHAFTUNGSSYSTEM
  Narrower term dočasné zemědělské hospodaření
  komerční hospodaření
  samozásobitelské hospodaření
  farma se smíšeným způsobem hospodaření
  rodinné hospodaření
  užitková zahrada
  sdružení zemědělských podniků
  agrolesnictví
  Broader term 5616 systémy hospodaření
  Micro ThesaurusMT 5616 systémy hospodaření
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (9) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (1) - Studie
  subject heading

  subject heading