Search results

 1. Descriptorhospodářská politika
  Non-descriptor economic policy
  politique économique
  Wirtschaftspolitik
  EKONOMICKÁ POLITIKA
  EKONOMICKÁ VOLBA
  EKONOMICKÝ PŘÍSTUP
  HOSPODÁŘSKÉ ROZHODOVÁNÍ
  METODY ŘÍZENÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
  ECONOMIC APPROACH
  ECONOMIC CHOICE
  CHOIX ÉCONOMIQUE
  ORIENTATION ÉCONOMIQUE
  GLOBALSTEUERUNG DER WIRTSCHAFT
  WIRTSCHAFTLICHE ZIELVORSTELLUNGEN
  WIRTSCHAFTSPOLITISCHE ENTSCHEIDUNG
  WIRTSCHAFTSPOLITISCHE LEITLINIEN
  Narrower term hospodářské sbližování
  deflace
  deregulace
  alokace zdrojů
  ekonomická integrace
  krátkodobá hospodářská politika
  politika úsporných opatření
  intervenční politika
  rozvojová politika
  příjmová politika
  strukturální politika
  protekcionismus
  ekonomická konverze
  oživení hospodářství
  hospodářský liberalismus
  Broader term 1606 hospodářská politika
  Micro ThesaurusMT 1606 hospodářská politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (30) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Atlasy
  (1) - Bibliografie
  (2) - Biografie
  (3) - Důvodové zprávy k zákonům
  (3) - Encyklopedie
  (17) - Eseje
  (2) - Korespondence
  (1) - Komentované zákony
  (3) - Literatura faktu
  (3) - Memoáry
  (19) - Kolektivní monografie
  (194) - Monografie
  (19) - Odborné zprávy
  (23) - Příručky
  (14) - Projevy
  (13) - Přednášky
  (2) - Ročenky - monografie
  (2) - Rozhovory
  (87) - Sborníky
  (6) - Separáty
  (7) - Skripta
  (8) - Slovníky naučné speciální
  (139) - Studie
  (27) - Učebnice
  (6) - Úvahy
  (13) - Výbor z díla
  (2) - Zákony
  (7) - Konferenční materiály
  (1) - Katalogy
  (3) - Statistiky
  (1) - Mezinárodní dohody
  (5) - Nařízení
  (1) - Směrnice
  (1) - CD-ROM
  (1) - Výzkumné zprávy
  (3) - Plány
  (3) - Soubor dokumentů
  (1) - Teze
  (3) - Usnesení
  (1) - Vládní materiály
  (4) - Výroční zprávy
  (2) - Neurčeno
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorinflace
  Non-descriptor inflation
  inflation
  Inflation
  BOJ PROTI INFLACI
  MÍRA INFLACE
  STAGFLACE
  STAGNACE SPOJENÁ S INFLACÍ
  ZNEHODNOCENÍ PENĚZ
  FIGHT AGAINST INFLATION
  RATE OF INFLATION
  STAGFLATION
  LUTTE CONTRE L'INFLATION
  STAGFLATION
  TAUX D'INFLATION
  BEKÄMPFUNG DER INFLATION
  INFLATIONSRATE
  STAGFLATION
  Broader term hospodářský cyklus
  Micro ThesaurusMT 1611 ekonomický růst
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (7) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Eseje
  (14) - Monografie
  (1) - Projevy
  (1) - Přednášky
  (2) - Sborníky
  (15) - Studie
  (3) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (1) - Výzkumné zprávy
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorměnová politika
  Non-descriptor monetary policy
  politique monétaire
  Geld- und Kreditpolitik
  MĚNOVÁ REFORMA
  MĚNOVÁ SITUACE
  MONETÁRNÍ POLITIKA
  CURRENCY REFORM
  CURRENCY SITUATION
  MONEY POLICY
  RÉFORME MONÉTAIRE
  SITUATION MONÉTAIRE
  WÄHRUNGSLAGE
  WÄHRUNGSPOLITIK
  WÄHRUNGSREFORM
  Narrower term kontrola likvidity
  emise měny
  kurzové korekce
  centrální banka
  Broader term 2411 měnová ekonomie
  Micro ThesaurusMT 2411 měnová ekonomie
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (14) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Eseje
  (1) - Komentované zákony
  (1) - Literatura faktu
  (2) - Kolektivní monografie
  (58) - Monografie
  (1) - Obrazová publikace
  (3) - Odborné zprávy
  (7) - Příručky
  (2) - Projevy
  (3) - Přednášky
  (1) - Ročenky - monografie
  (23) - Sborníky
  (4) - Skripta
  (4) - Slovníky jazykové překladové
  (2) - Staré tisky
  (53) - Studie
  (10) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (1) - Zákoníky
  (3) - Zákony
  (1) - Konferenční materiály
  (1) - Plány
  (1) - Usnesení
  subject heading

  subject heading