Search results

 1. Descriptorhospodářská podpora
  Non-descriptor economic support
  soutien économique
  wirtschaftliche Stützung
  DOTACE
  EKONOMICKÁ PODPORA
  EKONOMICKÁ VÝPOMOC
  EKONOMICKÝ PŘÍDAVEK
  EKONOMICKÝ PŘÍSPĚVEK
  POSKYTOVÁNÍ POMOCI
  PŘÍSPĚVEK
  SUBVENCE
  AID
  GRANTING OF AID
  SUBVENTION
  AIDE
  SUBVENTION
  BEIHILFE
  BEIHILFEGEWÄHRUNG
  SUBVENTION
  ZUSCHUSS
  Narrower term podpora zaměstnanosti
  podpora vývozu
  investiční podpora
  podpora modernizace
  podpora výroby
  podpora podnikání
  pomoc Společenství
  státní podpora
  regionální pomoc
  podpora sektorové ekonomiky
  podpora transformace
  podpora restrukturalizace
  podpora odbytu
  podpora průmyslu
  Broader term 1606 hospodářská politika
  Micro ThesaurusMT 1606 hospodářská politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (17) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (5) - Příručky
  (1) - Ročenky - monografie
  (2) - Sborníky
  (14) - Studie
  (1) - Učebnice
  (3) - Zákony
  (1) - Konferenční materiály
  (2) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorhospodářská politika
  Non-descriptor economic policy
  politique économique
  Wirtschaftspolitik
  EKONOMICKÁ POLITIKA
  EKONOMICKÁ VOLBA
  EKONOMICKÝ PŘÍSTUP
  HOSPODÁŘSKÉ ROZHODOVÁNÍ
  METODY ŘÍZENÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
  ECONOMIC APPROACH
  ECONOMIC CHOICE
  CHOIX ÉCONOMIQUE
  ORIENTATION ÉCONOMIQUE
  GLOBALSTEUERUNG DER WIRTSCHAFT
  WIRTSCHAFTLICHE ZIELVORSTELLUNGEN
  WIRTSCHAFTSPOLITISCHE ENTSCHEIDUNG
  WIRTSCHAFTSPOLITISCHE LEITLINIEN
  Narrower term hospodářské sbližování
  deflace
  deregulace
  alokace zdrojů
  ekonomická integrace
  krátkodobá hospodářská politika
  politika úsporných opatření
  intervenční politika
  rozvojová politika
  příjmová politika
  strukturální politika
  protekcionismus
  ekonomická konverze
  oživení hospodářství
  hospodářský liberalismus
  Broader term 1606 hospodářská politika
  Micro ThesaurusMT 1606 hospodářská politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (30) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Atlasy
  (1) - Bibliografie
  (2) - Biografie
  (3) - Důvodové zprávy k zákonům
  (3) - Encyklopedie
  (17) - Eseje
  (2) - Korespondence
  (1) - Komentované zákony
  (3) - Literatura faktu
  (3) - Memoáry
  (19) - Kolektivní monografie
  (194) - Monografie
  (19) - Odborné zprávy
  (23) - Příručky
  (14) - Projevy
  (13) - Přednášky
  (2) - Ročenky - monografie
  (2) - Rozhovory
  (87) - Sborníky
  (6) - Separáty
  (7) - Skripta
  (8) - Slovníky naučné speciální
  (139) - Studie
  (27) - Učebnice
  (6) - Úvahy
  (13) - Výbor z díla
  (2) - Zákony
  (7) - Konferenční materiály
  (1) - Katalogy
  (3) - Statistiky
  (1) - Mezinárodní dohody
  (5) - Nařízení
  (1) - Směrnice
  (1) - CD-ROM
  (1) - Výzkumné zprávy
  (3) - Plány
  (3) - Soubor dokumentů
  (1) - Teze
  (3) - Usnesení
  (1) - Vládní materiály
  (4) - Výroční zprávy
  (2) - Neurčeno
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorhospodářské plánování
  Non-descriptor economic planning
  planification économique
  Wirtschaftsplanung
  DIREKTIVNÍ PLÁNOVÁNÍ
  EKONOMICKÉ PROGRAMOVÁNÍ
  EKONOMICKÝ PROGRAM
  HOSPODÁŘSKÉ PROGNÓZOVÁNÍ
  INDIKATIVNÍ PLÁNOVÁNÍ
  NORMATIVNÍ PLÁNOVÁNÍ
  PLÁNOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÝCH UKAZATELŮ
  PŘÍKAZOVÉ PLÁNOVÁNÍ
  PŘÍPRAVA EKONOMICKÝCH PROGRAMŮ
  PŘÍPRAVA PROGRAMŮ EKONOMICKÉHO ROZVOJE
  SMĚRNICE HOSPODÁŘSKÉHO ROZVOJE
  URČOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÝCH CÍLŮ
  DIRECTIVE PLANNING
  ECONOMIC PROGRAMMING
  INDICATIVE PLANNING
  NORMATIVE PLANNING
  PLANNING
  PLANIFICATION
  PLANIFICATION DIRECTIVE
  PLANIFICATION INDICATIVE
  PLANIFICATION NORMATIVE
  PROGRAMMATION ÉCONOMIQUE
  HINWEISENDE PLANUNG
  INDIKATIVE PLANUNG
  NORMATIVE PLANUNG
  PLANIFIKATION
  VOLKSWIRTSCHAFTLICHE GESAMTPLANUNG
  VOLKSWIRTSCHAFTLICHE PROGRAMMIERUNG
  Narrower term plán rozvoje
  ústřední plánování
  regionální plánování
  sektorové plánování
  Broader term 1606 hospodářská politika
  Micro ThesaurusMT 1606 hospodářská politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (14) - Subject terms file
  Bibl.records (4) - Komentované zákony
  (24) - Monografie
  (11) - Odborné zprávy
  (6) - Příručky
  (3) - Projevy
  (5) - Přednášky
  (10) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (1) - Skripta
  (5) - Seznamy
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (5) - Studie
  (1) - Učebnice
  (1) - Výbor z díla
  (17) - Statistiky
  (2) - Nařízení
  (3) - Národohospodářské plány
  (1) - Parlamentní materiály
  (2) - Plány
  (1) - Usnesení
  (1) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading