Search results

 1. Descriptorcizinecké právo
  Non-descriptor rights of aliens
  droit des étrangers
  Ausländerrecht
  CIZINECKÁ LEGISLATIVA
  CIZINECKÝ ZÁKON
  PRÁVO NEOBČANŮ
  PRINCIP RECIPROCITY
  RECIPROCITA PRÁVA
  PRINCIPLE OF RECIPROCITY
  RECIPROCITY OF RIGHTS
  PRINCIPE DE RÉCIPROCITÉ
  RÉCIPROCITÉ DES DROITS
  GEGENSEITIGKEIT DER RECHTE
  GRUNDSATZ DER GEGENSEITIGKEIT
  Narrower term cizí státní občan
  povolení k pobytu
  vstup cizinců
  Broader term mezinárodní právo soukromé
  Micro ThesaurusMT 1231 mezinárodní právo
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (7) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (8) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (4) - Příručky
  (8) - Studie
  (4) - Učebnice
  (1) - Zákoníky
  (7) - Zákony
  (1) - Statistiky
  (1) - Soubor dokumentů
  (1) - Neurčeno
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptormigrační politika
  Non-descriptor migration policy
  politique migratoire
  Migrationspolitik
  AUSWANDERUNGSPOLITIK
  EINWANDERUNGSPOLITIK
  Narrower term kontrola migrací
  integrace přistěhovalců
  podpora při návratu
  migrační politika Společenství
  Broader term migrace
  Micro ThesaurusMT 2811 migrace
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (8) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Biografie
  (1) - Encyklopedie
  (3) - Eseje
  (12) - Kolektivní monografie
  (23) - Monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Rozhovory
  (8) - Sborníky
  (21) - Studie
  (2) - Učebnice
  (1) - Zákoníky
  (4) - Zákony
  (2) - Konferenční materiály
  (21) - Statistiky
  (2) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorobčanská práva
  Non-descriptor civil rights
  droits civiques
  staatsbürgerliche Rechte
  OBČANSKÉ SVOBODY
  CIVIL LIBERTY
  LIBERTÉ CIVILE
  BÜRGERLICHE EHRENRECHTE
  BÜRGERLICHE FREIHEITEN
  Narrower term právo volit
  pasivní volební právo
  Broader term politická práva
  Micro ThesaurusMT 1236 práva a svobody
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (6) - Subject terms file
  Bibl.records (3) - Biografie
  (1) - Cestopisy
  (5) - Eseje
  (1) - Judikáty
  (1) - Komentované zákony
  (1) - Literatura faktu
  (1) - Memoáry
  (3) - Kolektivní monografie
  (41) - Monografie
  (3) - Odborné zprávy
  (14) - Příručky
  (2) - Přednášky
  (15) - Sborníky
  (4) - Separáty
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (20) - Studie
  (8) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (1) - Výbor z díla
  (3) - Zákony
  (1) - Katalogy
  (1) - Mezinárodní dohody
  (2) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptorrovné zacházení
  Non-descriptor equal treatment
  égalité de traitement
  Gleichbehandlung
  NEROVNOPRÁVNÉ POSTAVENÍ
  NEROVNOPRÁVNOST
  NEROVNÝ PŘÍSTUP
  POZITIVNÍ DISKRIMINACE
  PRINCIP ROVNOSTI
  ROVNÁ PRÁVA
  ROVNÉ POSTAVENÍ
  ROVNOPRÁVNÉ ZACHÁZENÍ
  ROVNÝ PŘÍSTUP
  STEJNÉ ZACHÁZENÍ
  EQUAL OPPORTUNITY
  EQUAL RIGHTS
  POSITIVE DISCRIMINATION
  PRINCIPLE OF EQUALITY
  PRINCIPLE OF NON-DISCRIMINATION
  UNEQUAL TREATMENT
  DISCRIMINATION POSITIVE
  ÉGALITÉ DE CHANCES
  ÉGALITÉ DES DROITS
  INÉGALITÉ DE TRAITEMENT
  PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION
  PRINCIPE D'ÉGALITÉ
  CHANCENGLEICHHEIT
  GLEICHHEITSGRUNDSATZ
  GRUNDSATZ DER NICHTDISKRIMINIERUNG
  POSITIVE DISKRIMINIERUNG
  UNGLEICHE BEHANDLUNG
  Broader term sociální práva
  Micro ThesaurusMT 1236 práva a svobody
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (12) - Subject terms file
  Bibl.records (3) - Biografie
  (1) - Deklarace
  (3) - Eseje
  (1) - Komentované zákony
  (4) - Kolektivní monografie
  (25) - Monografie
  (6) - Odborné zprávy
  (21) - Příručky
  (3) - Projevy
  (12) - Sborníky
  (26) - Studie
  (2) - Učebnice
  (2) - Zákony
  (5) - Konferenční materiály
  (1) - Mezinárodní dohody
  (1) - Směrnice
  (5) - Ústavy
  (1) - Výzkumné zprávy
  (1) - Normy
  (1) - Plány
  (1) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptorvyhoštění
  Non-descriptor deportation
  expulsion
  Ausweisung
  DEPORTACE
  ODMÍTNUTÍ VSTUPU
  EXPULSION
  REFOULEMENT
  REFUSAL OF ENTRY
  REJECTION OF ENTRY
  REFOULEMENT à LA FRONTIèRE
  ABSCHIEBUNG ÜBER DIE GRENZE
  AUSSCHAFFUNG
  Broader term mezinárodní trestní právo
  Micro ThesaurusMT 1216 trestní právo
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (4) - Biografie
  (3) - Literatura faktu
  (3) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (2) - Příručky
  (2) - Studie
  (1) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading