Search results

 1. Descriptor2451 ceny
  Non-descriptor prices
  prix
  Preis
  Narrower term pohyb cen
  cenová politika
  ceny
  zemědělské ceny
  tržní cena
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorcenová nerovnost
  Non-descriptor price disparity
  disparité de prix
  Preisunterschied
  CENOVÁ DISPARITA
  Broader term cenová politika
  Micro ThesaurusMT 2451 ceny
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorcenová podpora
  Non-descriptor price support
  soutien des prix
  Preisstützung
  CENOVÁ DOTACE
  DOTACE CEN
  Broader term cenová politika
  Micro ThesaurusMT 2451 ceny
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Studie
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptorcenová regulace
  Non-descriptor price regulations
  réglementation des prix
  Preisregulierung
  CENOVÉ PŘEDPISY
  ÚŘEDNÍ STANOVENÁ CENA
  CONTROLLED PRICE
  PRIX RÉGLEMENTÉ
  GELENKTER PREIS
  Broader term cenová politika
  Micro ThesaurusMT 2451 ceny
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Monografie
  (2) - Příručky
  (19) - Zákony
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptorcenová stabilita
  Non-descriptor price stability
  stabilité des prix
  Preisstabilität
  Broader term cenová politika
  Micro ThesaurusMT 2451 ceny
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptorcenový index
  Non-descriptor price index
  indice des prix
  Preisindex
  CENOVÁ HLADINA
  CENOVÁ ÚROVEŇ
  CENOVÝ UKAZATEL
  PRICE INDICATOR
  PRICE LEVEL
  TABLE OF PRICES
  THRESHOLD INDEX
  TRIGGER INDEX
  INDICATEUR DE PRIX
  INDICE PIVOT
  NIVEAU DE PRIX
  RELEVÉ DES PRIX
  PREISERMITTLUNG
  PREISINDIKATOR
  PREISNIVEAU
  Broader term cenová politika
  Micro ThesaurusMT 2451 ceny
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Monografie
  (1) - Příručky
  (5) - Statistiky
  (1) - Vyhlášky
  subject heading

  subject heading

 7. Descriptorderegulace
  Non-descriptor deregulation
  déréglementation
  Aufhebung wirtschaftlicher Reglementierungen
  LIBERALIZACE
  ZRUŠENÍ HOSPODÁŘSKÝCH OMEZENÍ
  DÉRÉGULATION
  DEREGULIERUNG
  Broader term hospodářská politika
  Micro ThesaurusMT 1606 hospodářská politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Sborníky
  (3) - Studie
  subject heading

  subject heading

 8. Descriptordohodnutí cen
  Non-descriptor fixing of prices
  fixation des prix
  Preisfestsetzung
  CENOVÝ NÁVRH
  PRICE PROPOSAL
  PRICING
  PROPOSITION DE PRIX
  TARIFICATION
  PREISFIXIERUNG
  PREISVORSCHLAG
  Narrower term pevná cena
  volná cena
  ceník
  Broader term cenová politika
  Micro ThesaurusMT 2451 ceny
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  (1) - Učebnice
  (16) - Zákony
  subject heading

  subject heading

 9. Descriptorharmonizace cen
  Non-descriptor harmonisation of prices
  harmonisation des prix
  Angleichung der Preise
  SLADĚNÍ CEN
  HARMONIZATION OF PRICES
  HARMONISIERUNG DER PREISE
  Broader term cenová politika
  Micro ThesaurusMT 2451 ceny
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 10. Descriptorhospodářská politika
  Non-descriptor economic policy
  politique économique
  Wirtschaftspolitik
  EKONOMICKÁ POLITIKA
  EKONOMICKÁ VOLBA
  EKONOMICKÝ PŘÍSTUP
  HOSPODÁŘSKÉ ROZHODOVÁNÍ
  METODY ŘÍZENÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
  ECONOMIC APPROACH
  ECONOMIC CHOICE
  CHOIX ÉCONOMIQUE
  ORIENTATION ÉCONOMIQUE
  GLOBALSTEUERUNG DER WIRTSCHAFT
  WIRTSCHAFTLICHE ZIELVORSTELLUNGEN
  WIRTSCHAFTSPOLITISCHE ENTSCHEIDUNG
  WIRTSCHAFTSPOLITISCHE LEITLINIEN
  Narrower term hospodářské sbližování
  deflace
  deregulace
  alokace zdrojů
  ekonomická integrace
  krátkodobá hospodářská politika
  politika úsporných opatření
  intervenční politika
  rozvojová politika
  příjmová politika
  strukturální politika
  protekcionismus
  ekonomická konverze
  oživení hospodářství
  hospodářský liberalismus
  Broader term 1606 hospodářská politika
  Micro ThesaurusMT 1606 hospodářská politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (30) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Atlasy
  (1) - Bibliografie
  (2) - Biografie
  (3) - Důvodové zprávy k zákonům
  (3) - Encyklopedie
  (17) - Eseje
  (2) - Korespondence
  (1) - Komentované zákony
  (3) - Literatura faktu
  (3) - Memoáry
  (19) - Kolektivní monografie
  (194) - Monografie
  (19) - Odborné zprávy
  (23) - Příručky
  (14) - Projevy
  (13) - Přednášky
  (2) - Ročenky - monografie
  (2) - Rozhovory
  (87) - Sborníky
  (6) - Separáty
  (7) - Skripta
  (8) - Slovníky naučné speciální
  (139) - Studie
  (27) - Učebnice
  (6) - Úvahy
  (13) - Výbor z díla
  (2) - Zákony
  (7) - Konferenční materiály
  (1) - Katalogy
  (3) - Statistiky
  (1) - Mezinárodní dohody
  (5) - Nařízení
  (1) - Směrnice
  (1) - CD-ROM
  (1) - Výzkumné zprávy
  (3) - Plány
  (3) - Soubor dokumentů
  (1) - Teze
  (3) - Usnesení
  (1) - Vládní materiály
  (4) - Výroční zprávy
  (2) - Neurčeno
  subject heading

  subject heading