Search results

 1. Descriptor2011 celní politika
  Non-descriptor tariff policy
  politique tarifaire
  Zolltarifpolitik
  Narrower term celní politika
  společná celní politika
  celní právo
  celní sazebník
  celní režim Společenství
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorcelní dohoda
  Non-descriptor tariff agreement
  accord tarifaire
  Zollabkommen
  Broader term celní politika
  Micro ThesaurusMT 2011 celní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorcelní unie
  Non-descriptor customs union
  union douanière
  Zollunion
  Broader term celní politika
  Micro ThesaurusMT 2011 celní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (6) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Komentované zákony
  (5) - Monografie
  (5) - Příručky
  (1) - Projevy
  (1) - Sborníky
  (2) - Skripta
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (2) - Studie
  (2) - Učebnice
  (1) - Zákoníky
  (2) - Zákony
  (1) - Nařízení
  subject heading

  subject heading

 4. subject heading

  subject heading

 5. subject heading

  subject heading

 6. Descriptorobchodní politika
  Non-descriptor trade policy
  politique commerciale
  Handelspolitik
  OBCHODNÍ SYSTÉM
  TRADE SYSTEM
  RÉGIME DES ÉCHANGES
  AUßENHANDELSVORSCHRIFT
  Narrower term státní obchod
  zahraniční obchod
  vnitřní obchod
  přístup na trh
  rozšíření trhu
  tržní intervence
  organizace trhu
  všeobecné preference
  podpora obchodu
  obchodní pravidla
  regulace trhu
  intervenční orgán
  řízení obchodu
  liberalizace trhu
  spravedlivý obchod
  Broader term 2006 obchodní politika
  Micro ThesaurusMT 2006 obchodní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (21) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Encyklopedie
  (26) - Judikáty
  (3) - Kolektivní monografie
  (39) - Monografie
  (4) - Odborné zprávy
  (10) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (7) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (3) - Slovníky jazykové překladové
  (2) - Slovníky naučné speciální
  (34) - Studie
  (3) - Učebnice
  (1) - Zákoníky
  (1) - Zákony
  (2) - Konferenční materiály
  (1) - Komuniké
  (1) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

 7. Descriptoroblast volného obchodu
  Non-descriptor free-trade area
  zone de libre-échange
  Freihandelszone
  Broader term celní politika
  Micro ThesaurusMT 2011 celní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (6) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Ročenky - monografie
  (1) - Studie
  (1) - Zákoníky
  subject heading

  subject heading