Search results

 1. Descriptormezinárodní bezpečnost
  Non-descriptor international security
  sécurité internationale
  internationale Sicherheit
  MEZINÁRODNÍ ROVNOVÁHA
  SVĚTOVÁ ROVNOVÁHA
  INTERNATIONAL BALANCE
  ÉQUILIBRE INTERNATIONAL
  INTERNATIONALES GLEICHGEWICHT
  Narrower term odzbrojení
  militarizace kosmického prostoru
  evropská bezpečnost
  Konference o odzbrojení v Evropě
  eurorakety
  kontrola zbrojení
  Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
  nešíření zbrojení
  demilitarizovaná zóna
  regionální bezpečnost
  Broader term 0816 mezinárodní rovnováha
  Micro ThesaurusMT 0816 mezinárodní rovnováha
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (15) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Biografie
  (5) - Deklarace
  (3) - Encyklopedie
  (3) - Eseje
  (3) - Literatura faktu
  (6) - Kolektivní monografie
  (76) - Monografie
  (3) - Odborné zprávy
  (6) - Příručky
  (16) - Projevy
  (1) - Přednášky
  (37) - Ročenky - monografie
  (1) - Rozhovory
  (72) - Sborníky
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (43) - Studie
  (7) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (9) - Konferenční materiály
  (1) - Ročenky
  (1) - Komuniké
  (17) - Mezinárodní dohody
  (1) - Smlouvy
  (4) - Soubor dokumentů
  (1) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading