Search results

 1. Descriptorsmíšená ekonomika
  Non-descriptor mixed economy
  économie mixte
  gemischtwirtschaftliches System
  Broader term hospodářský systém
  Micro ThesaurusMT 1621 hospodářská struktura
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Kolektivní monografie
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorveřejná služba
  Non-descriptor public service
  service public
  öffentliche Dienststelle
  STÁTNÍ SLUŽBA
  Broader term veřejná správa
  Micro ThesaurusMT 0436 výkonná moc a státní správa
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (6) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Biografie
  (3) - Jednací řády
  (9) - Komentované zákony
  (1) - Literatura faktu
  (5) - Kolektivní monografie
  (28) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (16) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (1) - Ročenky - monografie
  (5) - Sborníky
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (14) - Studie
  (1) - Slovníky jazykové výkladové
  (5) - Učebnice
  (21) - Zákony
  (1) - Statistiky
  (4) - Směrnice
  (2) - Parlamentní materiály
  (1) - Vládní materiály
  (1) - Neurčeno
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorveřejné vlastnictví
  Non-descriptor public sector
  entreprise publique
  öffentliches Unternehmen
  NÁRODNÍ PODNIK
  STÁTNÍ PODNIK
  VEŘEJNÁ KORPORACE
  VEŘEJNÁ SPOLEČNOST
  ZNÁRODNĚNÝ PRŮMYSL
  STATE UNDERTAKING
  NATIONALISED INDUSTRY
  PUBLIC CORPORATION
  PUBLIC ENTERPRISE
  PUBLIC UNDERTAKING
  STATE SECTOR
  ENTREPRISE DE L'ÉTAT
  ENTREPRISE NATIONALISÉE
  SECTEUR PUBLIC
  ÖFFENTLICHER SEKTOR
  ÖFFENTLICHER WIRTSCHAFTSBETRIEB
  STAATSBETRIEB
  VERSTAATLICHTES UNTERNEHMEN
  Broader term druh podniku
  Micro ThesaurusMT 4011 třídění podniků
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (8) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Důvodové zprávy k zákonům
  (2) - Komentované zákony
  (2) - Kolektivní monografie
  (12) - Monografie
  (3) - Příručky
  (4) - Přednášky
  (2) - Sborníky
  (9) - Separáty
  (8) - Studie
  (2) - Učebnice
  (4) - Zákoníky
  (12) - Zákony
  (4) - Nařízení
  (1) - Plány
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptorvlastnictví
  Non-descriptor ownership
  propriété des biens
  Eigentum an Gütern
  DRUHY VLASTNICTVÍ
  MAJETEK
  MAJETKOVÉ PRÁVO
  OBČANSKÉ PRÁVO HMOTNÉ
  VĚCNÉ PRÁVO
  VLASTNICKÉ PRÁVO
  LAW OF PROPERTY
  PROPERTY LAW
  PROPERTY RIGHT
  SYSTEM OF PROPERTY
  DROIT DE PROPRIÉTÉ
  DROIT DES BIENS
  DROIT RÉEL
  RÉGIME DE LA PROPRIÉTÉ
  EIGENTUMSORDNUNG
  EIGENTUMSRECHT
  GÜTERRECHT
  SACHENRECHT
  Narrower term spoluvlastnictví
  předkupní právo
  vyvlastnění
  znárodnění
  vlastnický podíl
  veřejný majetek
  nemovitost
  nemovitý majetek
  movitý majetek
  soukromý majetek
  privatizace
  dědické právo
  časově vymezené spoluvlastnictví
  služebnost
  převod vlastnictví
  ususfructus
  nabytí vlastnictví
  Broader term 1211 občanské právo
  Micro ThesaurusMT 1211 občanské právo
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (18) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Eseje
  (11) - Judikáty
  (73) - Komentované zákony
  (5) - Literatura faktu
  (9) - Kolektivní monografie
  (105) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (128) - Příručky
  (15) - Přednášky
  (9) - Sborníky
  (7) - Separáty
  (1) - Slovníky jazykové překladové
  (60) - Studie
  (46) - Učebnice
  (4) - Úvahy
  (12) - Zákoníky
  (53) - Zákony
  (1) - Zákonná opatření
  (1) - Konferenční materiály
  (1) - Mapy
  (2) - Nařízení
  (1) - Organizační řády
  (1) - Vyhlášky
  (1) - Plány
  (1) - Vládní materiály
  (1) - Neurčeno
  subject heading

  subject heading