Search results

 1. Descriptorevropská značka
  Non-descriptor European trademark
  marque européenne
  europäische Marke
  KOMUNITÁRNÍ ZNAČKA
  COMMUNITY TRADE MARK
  COMMUNITY TRADEMARK
  EUROPEAN TRADE MARK
  MARQUE COMMUNAUTAIRE
  EG-MARKE
  EUROPÄISCHES WARENZEICHEN
  Broader term značka
  Micro ThesaurusMT 6416 výzkum a duševní vlastnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorjakost výrobku
  Non-descriptor product quality
  qualité du produit
  Warenqualität
  KRITÉRIUM KVALITY
  KVALITA VÝROBKU
  QUALITY CRITERION
  CRITèRE DE QUALITÉ
  QUALITÄTSMERKMAL
  Narrower term životnost výrobku
  označení výrobku
  Broader term ochrana spotřebitele
  Micro ThesaurusMT 2026 spotřeba
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (12) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (5) - Příručky
  (6) - Zákony
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorobchodní informace
  Non-descriptor trade information
  information commerciale
  Handelsinformation
  Broader term marketing
  Micro ThesaurusMT 2031 marketing
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (15) - Adresáře
  (6) - Almanachy
  (6) - Monografie
  (5) - Příručky
  (19) - Ročenky - monografie
  (2) - Slovníky jazykové překladové
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (2) - Studie
  (1) - Slovníky jazykové výkladové
  (9) - Statistiky
  (1) - CD-ROM
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptorobchodní značka
  Non-descriptor brand name
  marque commerciale
  Handelsmarke
  TRADE NAME
  NOM COMMERCIAL
  HANDELSNAME
  Broader term značka
  Micro ThesaurusMT 6416 výzkum a duševní vlastnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Encyklopedie
  (2) - Judikáty
  (2) - Komentované zákony
  (11) - Monografie
  (4) - Příručky
  (8) - Studie
  (3) - Učebnice
  (4) - Zákoníky
  (2) - Zákony
  (1) - Nařízení
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptoroznačení výrobku
  Non-descriptor product designation
  dénomination du produit
  Benennung des Produkts
  POPIS VÝROBKU
  PRODUCT DESCRIPTION
  APPELLATION DU PRODUIT
  BEZEICHNUNG DES PRODUKTS
  Broader term jakost výrobku
  Micro ThesaurusMT 2026 spotřeba
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Monografie
  (2) - Příručky
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptorprávo na obchodní značku
  Non-descriptor trademark law
  droit des marques
  Markenrecht
  TRADE MARK LAW
  Broader term značka
  Micro ThesaurusMT 6416 výzkum a duševní vlastnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Komentované zákony
  subject heading

  subject heading

 7. Descriptorprůmyslové vlastnictví
  Non-descriptor industrial property
  propriété industrielle
  gewerbliches Eigentum
  SCHUTZ DES GEWERBLICHEN EIGENTUMS
  Narrower term padělání
  patentová licence
  značka
  průmyslové a užitné vzory
  patent
  Broader term duševní vlastnictví
  Micro ThesaurusMT 6416 výzkum a duševní vlastnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (9) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Judikáty
  (9) - Komentované zákony
  (6) - Kolektivní monografie
  (28) - Monografie
  (5) - Příručky
  (1) - Průvodce
  (7) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (11) - Seznamy
  (1) - Slovníky jazykové překladové
  (5) - Studie
  (1) - Slovníky jazykové výkladové
  (14) - Učebnice
  (9) - Zákoníky
  (26) - Zákony
  (1) - Mezinárodní dohody
  (1) - Nařízení
  (1) - Vyhlášky
  (5) - Smlouvy
  (1) - Normy
  subject heading

  subject heading

 8. Descriptorregistrovaná obchodní známka
  Non-descriptor registered trademark
  marque déposée
  eingetragenes Warenzeichen
  REGISTROVANÁ OCHRANNÁ ZNÁMKA
  REGISTERED TRADE MARK
  Broader term značka
  Micro ThesaurusMT 6416 výzkum a duševní vlastnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Komentované zákony
  (1) - Monografie
  (11) - Seznamy
  (2) - Studie
  (1) - Učebnice
  (4) - Zákoníky
  (1) - Smlouvy
  subject heading

  subject heading

 9. Descriptorznačení zboží nálepkami
  Non-descriptor labelling
  étiquetage
  Etikettierung von Bioprodukten
  ETIKETOVÁNÍ
  OZNAČENÍ ZBOŽÍ ETIKETOU
  BIOLABEL
  Broader term úprava zboží pro prodej
  Micro ThesaurusMT 2031 marketing
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (6) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading