Search results

 1. Descriptor0816 mezinárodní rovnováha
  Non-descriptor international balance
  équilibre international
  Internationales Gleichgewicht
  Narrower term mezinárodní konflikt
  zahraniční politika
  mezinárodní bezpečnost
  mezinárodní otázka
  válečná oběť
  mír
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (6) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorimperialismus
  Non-descriptor imperialism
  impérialisme
  Imperialismus
  HEGEMONIE
  IMPERIÁLNÍ POLITIKA
  HEGEMONY
  HÉGÉMONIE
  HEGEMONIE
  Broader term zahraniční politika
  Micro ThesaurusMT 0816 mezinárodní rovnováha
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (3) - Eseje
  (1) - Literatura faktu
  (3) - Kolektivní monografie
  (35) - Monografie
  (4) - Příručky
  (4) - Přednášky
  (1) - Rozhovory
  (7) - Sborníky
  (1) - Souborné dílo
  (1) - Skripta
  (7) - Studie
  (2) - Učebnice
  (2) - Úvahy
  (1) - Výbor z díla
  (1) - Sebrané spisy
  (1) - Konferenční materiály
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorizolacionismus
  Non-descriptor isolationism
  isolationnisme
  Isolationismus
  MONROOVA DOKTRÍNA
  PANAMERIKANISMUS
  Broader term zahraniční politika
  Micro ThesaurusMT 0816 mezinárodní rovnováha
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptormezinárodní spolupráce
  Non-descriptor international cooperation
  coopération internationale
  internationale Zusammenarbeit
  INTERNACIONÁLNÍ KOOPERACE
  INTERNACIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE
  MEZINÁRODNÍ KOOPERACE
  SPOLUPRÁCE NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI
  Narrower term evropská spolupráce
  Broader term politika spolupráce
  Micro ThesaurusMT 0811 politika spolupráce
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (9) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Bibliografie
  (2) - Encyklopedie
  (1) - Eseje
  (1) - Judikáty
  (2) - Komentované zákony
  (2) - Literatura faktu
  (1) - Memoáry
  (2) - Kolektivní monografie
  (63) - Monografie
  (9) - Odborné zprávy
  (16) - Příručky
  (1) - Projevy
  (2) - Přednášky
  (2) - Ročenky - monografie
  (51) - Sborníky
  (2) - Skripta
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (30) - Studie
  (6) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (1) - Výbor z díla
  (2) - Zákony
  (13) - Konferenční materiály
  (1) - Mezinárodní dohody
  (3) - Smlouvy
  (1) - Výzkumné zprávy
  (6) - Parlamentní materiály
  (2) - Plány
  (2) - Soubor dokumentů
  (2) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptorneúčast
  Non-descriptor non-alignment
  non-alignement
  Blockfreiheit
  NEANGAŽOVANÁ ZEMĚ
  NEZÚČASTNĚNÁ ZEMĚ
  NON-ALIGNED COUNTRY
  PAYS NON ALIGNÉ
  PAYS NON ENGAGÉ
  BLOCKFREIER STAAT
  Broader term zahraniční politika
  Micro ThesaurusMT 0816 mezinárodní rovnováha
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Monografie
  (1) - Projevy
  (2) - Konferenční materiály
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptorneutralita
  Non-descriptor neutrality
  neutralité
  Neutralität
  NESTRANNOST
  NEUTRÁLNÍ MOCNOST
  NEUTRÁLNÍ ZEMĚ
  OCHRANNÁ MOCNOST
  NEUTRAL COUNTRY
  NEUTRALISME
  PAYS NEUTRE
  NEUTRALER STAAT
  Broader term zahraniční politika
  Micro ThesaurusMT 0816 mezinárodní rovnováha
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (6) - Monografie
  (2) - Příručky
  (2) - Projevy
  (2) - Sborníky
  (7) - Studie
  (2) - Učebnice
  subject heading

  subject heading

 7. DescriptorSpolečná zahraniční a bezpečnostní politika
  Non-descriptor CFSP
  PESC
  GASP
  CFSP
  EVROPSKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA
  SPOLEČNÁ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA
  SPOLEČNÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA
  SZBP
  EUROPEAN FOREIGN POLICY
  COMMON FOREIGN AND SECURITY POLICY
  COMMON FOREIGN POLICY
  COMMON SECURITY POLICY
  POLITIQUE DE SÉCURITÉ COMMUNE
  POLITIQUE ÉTRANGèRE COMMUNE
  POLITIQUE ÉTRANGèRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE
  POLITIQUE ÉTRANGèRE EUROPÉENNE
  GEMEINSAME EUROPÄISCHE AUßEN- UND SICHERHEITSPOLITIK
  Narrower term vysoký zástupce pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku
  společná obranná politika
  Broader term Evropská politická spolupráce
  Micro ThesaurusMT 1016 struktura Společenství
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (8) - Subject terms file
  Bibl.records (3) - Kolektivní monografie
  (12) - Monografie
  (7) - Příručky
  (15) - Sborníky
  (13) - Studie
  (22) - Učebnice
  (1) - Konferenční materiály
  (2) - Smlouvy
  (1) - CD-ROM
  (1) - Plány
  (2) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading