Search results

 1. Descriptorvládní politika
  Non-descriptor government policy
  politique gouvernementale
  Regierungspolitik
  PUBLIC POLICY
  POLITIQUE DE L'ÉTAT
  POLITIQUE DU GOUVERNEMENT
  POLITIK DER REGIERUNG
  POLITIK DES STAATES
  Narrower term demokratizace
  vládní program
  vztah mezi církví a státem
  Broader term pravomoc výkonné moci
  Micro ThesaurusMT 0436 výkonná moc a státní správa
  Version5
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (3) - Adresáře
  (1) - Antologie
  (1) - Almanachy
  (4) - Biografie
  (1) - Eseje
  (2) - Literatura faktu
  (1) - Memoáry
  (6) - Kolektivní monografie
  (40) - Monografie
  (1) - Příručky
  (4) - Projevy
  (1) - Ročenky - monografie
  (1) - Rozhovory
  (8) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (12) - Studie
  (3) - Úvahy
  (1) - Konferenční materiály
  (1) - Mezinárodní dohody
  (1) - Parlamentní materiály
  (2) - Plány
  (7) - Soubor dokumentů
  (7) - Vládní materiály
  (7) - Výroční zprávy
  (1) - Neurčeno
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorvztahy mezi institucemi
  Non-descriptor interinstitutional relations
  relation interinstitutionnelle
  interinstitutionelle Beziehungen
  Narrower term spolupráce mezi institucemi
  Broader term činnost základních institucí
  Micro ThesaurusMT 0431 politický život a bezpečnost veřejnosti
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (6) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Příručky
  (2) - Studie
  subject heading

  subject heading