Search results

 1. Descriptoranalýza příčin
  Non-descriptor analysis of causes
  analyse des causes
  Ursachenanalyse
  ANALÝZA PŘÍČIN A NÁSLEDKŮ
  KAUSALITA
  KAUZALITA
  KAUZÁLNÍ ANALÝZA
  PŘÍČINA-NÁSLEDEK
  PŘÍČINNOST
  CAUSALITY
  CAUSE-EFFECT
  CAUSALITÉ
  CAUSE ET EFFET
  KAUSALITÄT
  URSACHE-WIRKUNG
  Broader term výzkumná metoda
  Micro ThesaurusMT 6416 výzkum a duševní vlastnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Eseje
  (1) - Kolektivní monografie
  (3) - Monografie
  (3) - Odborné zprávy
  (2) - Příručky
  (2) - Sborníky
  (5) - Studie
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptordálkový průzkum
  Non-descriptor remote sensing
  télédétection
  Fernerkundung
  DRUŽICOVÝ PRŮZKUM
  DRUŽICOVÝ SNÍMEK
  REMOTE SENSING
  SLEDOVÁNÍ NA DÁLKU
  GEOLOCALISATION
  GÉOLOCALISATION
  GEOLOKALISIERUNG
  Broader term sběr dat
  Micro ThesaurusMT 3236 Informatika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Monografie
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorkomparativní analýza
  Non-descriptor comparative analysis
  analyse comparative
  vergleichender Test
  SROVNÁVACÍ ANALÝZA
  SROVNÁVACÍ TEST
  COMPARISON
  COMPARAISON
  VERGLEICH
  Broader term výzkumná metoda
  Micro ThesaurusMT 6416 výzkum a duševní vlastnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (8) - Monografie
  (3) - Odborné zprávy
  (3) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (40) - Studie
  (3) - Učebnice
  (1) - Diplomová práce
  (1) - Statistiky
  (3) - Výzkumné zprávy
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptorkvalitativní analýza
  Non-descriptor qualitative analysis
  analyse qualitative
  qualitative Analyse
  CONTRÔLE DE QUALITÉ
  QUALITÄTSKONTROLLE
  Narrower term možnost zpětného vysledování
  Broader term výzkumná metoda
  Micro ThesaurusMT 6416 výzkum a duševní vlastnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Monografie
  (2) - Studie
  (1) - Učebnice
  (1) - Výzkumné zprávy
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptorkvantitativní analýza
  Non-descriptor quantitative analysis
  analyse quantitative
  quantitative Analyse
  Broader term výzkumná metoda
  Micro ThesaurusMT 6416 výzkum a duševní vlastnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  (4) - Odborné zprávy
  (6) - Studie
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptorpozorování
  Non-descriptor observation
  observation
  Beobachtung
  METODA POZOROVÁNÍ
  POZOROVACÍ METODA
  VĚDECKÉ POZOROVÁNÍ
  OBSERVATION TECHNIQUE
  TECHNIQUE D'OBSERVATION
  BEOBACHTUNGSMETHODE
  Broader term výzkumná metoda
  Micro ThesaurusMT 6416 výzkum a duševní vlastnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Eseje
  (2) - Monografie
  (2) - Příručky
  (2) - Studie
  subject heading

  subject heading

 7. Descriptorpřípadová studie
  Non-descriptor case study
  étude de cas
  Fallstudie
  Broader term dokument
  Micro ThesaurusMT 3221 dokumentace
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (3) - Kolektivní monografie
  (11) - Monografie
  (3) - Příručky
  (2) - Sborníky
  (6) - Studie
  (6) - Učebnice
  (3) - Konferenční materiály
  subject heading

  subject heading

 8. Descriptorsimulace
  Non-descriptor simulation
  simulation
  Simulation
  MODELOVÁNÍ
  POČÍTAČOVÝ MODEL
  SIMULAČNÍ TECHNIKY
  VĚDECKÁ SIMULACE
  VĚDECKÝ MODEL
  VÝZKUMNÝ MODEL
  SIMULATION MODEL
  MODèLE DE SIMULATION
  SIMULATIONSMODELL
  Broader term výzkumná metoda
  Micro ThesaurusMT 6416 výzkum a duševní vlastnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (6) - Monografie
  (1) - Příručky
  (2) - Studie
  subject heading

  subject heading

 9. Descriptorstatistika
  Non-descriptor statistics
  statistique
  Statistik
  STATISTICKÁ ANALÝZA
  STATISTICKÁ DATA
  STATISTICKÁ INFORMACE
  STATISTICKÁ KONTROLA
  STATISTICKÁ TABULKA
  STATISTICKÉ ŠETŘENÍ
  STATISTICKÉ ZDROJE
  STATISTICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ
  STATISTICKÝ PŘEHLED
  STATISTICKÝ ÚDAJ
  STATISTICKÝ ÚŘAD
  STATISTICAL ABSTRACT
  STATISTICAL ANALYSIS
  STATISTICAL DATA
  STATISTICAL INFORMATION
  STATISTICAL MONITORING
  STATISTICAL SOURCE
  STATISTICAL SURVEY
  STATISTICAL TABLE
  ANALYSE STATISTIQUE
  DONNÉE STATISTIQUE
  ENQUêTE STATISTIQUE
  INFORMATION STATISTIQUE
  RELEVÉ STATISTIQUE
  SOURCE STATISTIQUE
  SURVEILLANCE STATISTIQUE
  TABLEAU STATISTIQUE
  STATISTISCHE ANALYSE
  STATISTISCHE BEOBACHTUNG
  STATISTISCHE DATEN
  STATISTISCHE ERHEBUNG
  STATISTISCHE INFORMATION
  STATISTISCHE QUELLE
  STATISTISCHE TABELLE
  STATISTISCHE ÜBERWACHUNG
  STATISTISCHER DIENST
  STATISTISCHER NACHWEIS
  STATISTISCHES AMT
  Narrower term statistická metoda
  nomenklatura
  poměr
  census
  prostorové rozložení
  namátkový výzkum
  statistika ES
  hospodářská statistika
  mezinárodní statistika
  národní statistika
  oficiální statistika
  regionální statistika
  Broader term 1631 ekonomická analýza
  Micro ThesaurusMT 1631 ekonomická analýza
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (27) - Subject terms file
  Bibl.records (15) - Adresáře
  (25) - Almanachy
  (6) - Bibliografie
  (1) - Biografie
  (4) - Encyklopedie
  (2) - Literatura faktu
  (2) - Kolektivní monografie
  (45) - Monografie
  (41) - Odborné zprávy
  (19) - Příručky
  (2) - Přednášky
  (2) - Rejstříky
  (214) - Ročenky - monografie
  (13) - Sborníky
  (7) - Seznamy
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (91) - Studie
  (6) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (8) - Závěrečné účty
  (4) - Konferenční materiály
  (2) - Mapy
  (1000+) - Statistiky
  (1) - Směrnice
  (11) - CD-ROM
  (10) - Výzkumné zprávy
  (1) - Normy
  (1) - Plány
  (8) - Výroční zprávy
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (2) - Neurčeno
  subject heading

  subject heading

 10. Descriptorváhy a míry
  Non-descriptor weights and measures
  poids et mesures
  Maße und Gewichte
  UNIT OF MEASUREMENT
  UNITÉ DE MESURE
  MESSEINHEIT
  Broader term technické předpisy a normy
  Micro ThesaurusMT 6411 technologie a technické předpisy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  (5) - Příručky
  (1) - Studie
  (2) - Zákony
  (1) - Statistiky
  subject heading

  subject heading