Search results

 1. Descriptor6416 výzkum a duševní vlastnictví
  Non-descriptor research and intellectual property
  recherche et propriété intellectuelle
  Forschung und geistiges Eigentum
  Narrower term politika výzkumu
  duševní vlastnictví
  výzkum
  kosmická politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptoraplikovaný výzkum
  Non-descriptor applied research
  recherche appliquée
  angewandte Forschung
  TECHNICKÝ VÝZKUM
  TECHNOLOGICKÝ VÝZKUM
  TECHNICAL RESEARCH
  TECHNOLOGICAL RESEARCH
  RECHERCHE TECHNIQUE
  RECHERCHE TECHNOLOGIQUE
  TECHNISCHE FORSCHUNG
  TECHNOLOGISCHE FORSCHUNG
  Broader term výzkum
  Micro ThesaurusMT 6416 výzkum a duševní vlastnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (3) - Adresáře
  (1) - Encyklopedie
  (1) - Monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Ročenky - monografie
  (1) - Rozhovory
  (1) - Výbor z díla
  (1) - Konferenční materiály
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptornovinka
  Non-descriptor innovation
  innovation
  Innovation
  PRŮMYSLOVÁ NOVINKA
  TECHNICKÁ NOVINKA
  INDUSTRIAL INNOVATION
  TECHNOLOGICAL INNOVATION
  INNOVATION INDUSTRIELLE
  INNOVATION TECHNOLOGIQUE
  INDUSTRIELLE INNOVATION
  TECHNOLOGISCHE INNOVATION
  Broader term výzkum
  Micro ThesaurusMT 6416 výzkum a duševní vlastnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptororganizace výzkumu
  Non-descriptor organisation of research
  organisation de la recherche
  Organisation der Forschung
  ORGANISIERTHEIT DER FORSCHUNG
  Broader term výzkum
  Micro ThesaurusMT 6416 výzkum a duševní vlastnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (1) - Studie
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptorpodnikový výzkum
  Non-descriptor company research
  recherche dans l'entreprise
  innerbetriebliche Forschung
  Broader term výzkum
  Micro ThesaurusMT 6416 výzkum a duševní vlastnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  (1) - Příručky
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptorpokus na lidech
  Non-descriptor experiment on humans
  expérimentation humaine
  Versuch am Menschen
  EXPERIMENT NA LIDECH
  Broader term výzkum
  Micro ThesaurusMT 6416 výzkum a duševní vlastnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Bibliografie
  (5) - Encyklopedie
  (3) - Literatura faktu
  (2) - Monografie
  (1) - Sborníky
  (2) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

 7. Descriptorpokus na zvířatech
  Non-descriptor experiment on animals
  expérimentation animale
  Versuch am Tier
  EXPERIMENT NA ZVÍŘATECH
  LABORATORNÍ ZVÍŘE
  POKUSNÁ ZVÍŘATA
  VIVISEKCE
  LABORATORY ANIMALS
  ANIMAL DE LABORATOIRE
  LABORTIER
  TIERVERSUCH
  VERSUCHSTIER
  Broader term výzkum
  Micro ThesaurusMT 6416 výzkum a duševní vlastnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (5) - Encyklopedie
  (1) - Komentované zákony
  (1) - Monografie
  subject heading

  subject heading

 8. Descriptorprůmyslový výzkum
  Non-descriptor industrial research
  recherche industrielle
  Industrieforschung
  Broader term výzkum
  Micro ThesaurusMT 6416 výzkum a duševní vlastnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (3) - Adresáře
  (1) - Monografie
  subject heading

  subject heading

 9. Descriptorterénní výzkum
  Non-descriptor field research
  recherche sur le terrain
  Vor-Ort-Untersuchung
  TERÉNNÍ PRŮZKUM
  TERÉNNÍ STUDIE
  ÉTUDE SUR LE TERRAIN
  FREILANDSTUDIE
  FREILANDUNTERSUCHUNG
  VOR-ORT-STUDIE
  Broader term výzkum
  Micro ThesaurusMT 6416 výzkum a duševní vlastnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Atlasy
  (1) - Literatura faktu
  (4) - Kolektivní monografie
  (3) - Monografie
  (6) - Studie
  (2) - Výzkumné zprávy
  subject heading

  subject heading

 10. Descriptoruniverzitní výzkum
  Non-descriptor university research
  recherche universitaire
  Hochschulforschung
  VYSOKOŠKOLSKÝ VÝZKUM
  Broader term výzkum
  Micro ThesaurusMT 6416 výzkum a duševní vlastnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (4) - Adresáře
  (1) - Monografie
  (1) - Přednášky
  (1) - Rozhovory
  (3) - Sborníky
  (1) - Slovníky naučné speciální
  subject heading

  subject heading