Search results

 1. Descriptorintenzivní hospodářství
  Non-descriptor intensive farming
  agriculture intensive
  intensive Landwirtschaft
  Broader term pěstební systém
  Micro ThesaurusMT 5621 obdělávání zemědělské půdy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptormonokulturní hospodářství
  Non-descriptor single-crop farming
  monoculture
  Monokultur
  MONOKULTURA
  MONOCULTURE
  Broader term pěstební systém
  Micro ThesaurusMT 5621 obdělávání zemědělské půdy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorobnovitelné zdroje
  Non-descriptor renewable resources
  ressource renouvelable
  erneuerbare Ressourcen
  NEOBNOVITELNÉ ZDROJE
  NEVYČERPATELNÉ ZDROJE
  NON-RENEWABLE RESOURCES
  RESSOURCE NON RENOUVELABLE
  NICHT ERNEUERBARE RESSOURCEN
  Broader term přírodní zdroje
  Micro ThesaurusMT 5211 přírodní prostředí
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Bibliografie
  (1) - Literatura faktu
  (1) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (1) - Studie
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptortěžební průmysl
  Non-descriptor mining industry
  industrie minière
  Bergbau
  BÁŇSKÝ PRŮMYSL
  DŮLNÍ PRŮMYSL
  HORNICKÝ PRŮMYSL
  HORNICTVÍ
  MONTANINDUSTRIE
  Narrower term průzkum nerostných surovin
  ložiska rud
  důlní provoz
  důlní produkce
  těžba rud
  zpracování rud
  Broader term 6611 uhelný a těžební průmysl
  Micro ThesaurusMT 6611 uhelný a těžební průmysl
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (10) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Biografie
  (1) - Judikáty
  (10) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (21) - Monografie
  (5) - Odborné zprávy
  (10) - Příručky
  (1) - Projevy
  (6) - Sborníky
  (2) - Staré tisky
  (12) - Studie
  (8) - Zákony
  (11) - Konferenční materiály
  (6) - Mapy
  (11) - Statistiky
  (1) - Nařízení
  (2) - CD-ROM
  (3) - Soubor dokumentů
  (2) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptorvyužívání zdrojů
  Non-descriptor exploitation of resources
  exploitation des ressources
  Nutzung der Ressourcen
  ČERPÁNÍ ZDROJŮ
  VYUŽITÍ ZDROJŮ
  AUSBEUTUNG DER RESSOURCEN
  Narrower term vyčerpávání zdrojů
  využití moře
  využití mořského dna
  přečerpávání zdrojů
  Broader term hospodaření se zdroji
  Micro ThesaurusMT 5206 ekologická politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Eseje
  (1) - Literatura faktu
  (1) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  subject heading

  subject heading