Search results

 1. Descriptor2006 obchodní politika
  Non-descriptor trade policy
  politique commerciale
  Handelspolitik
  Narrower term obchodní právo
  trh
  veřejná zakázka
  obchodní politika
  společná obchodní politika
  vývozní politika
  dovozní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (7) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptordohoda o dodávkách
  Non-descriptor supplies contract
  marché de fournitures
  Lieferauftrag
  DOHODA O VEŘEJNÉ DODÁVCE
  PUBLIC SUPPLY CONTRACT
  MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES
  ÖFFENTLICHER LIEFERAUFTRAG
  Broader term veřejná zakázka
  Micro ThesaurusMT 2006 obchodní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Komentované zákony
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptordohoda o provedení prací
  Non-descriptor works contract
  marché de travaux
  Bauauftrag
  ZAKÁZKA NA VEŘEJNÉ PRÁCE
  PUBLIC WORKS CONTRACT
  MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX
  ÖFFENTLICHER BAUAUFTRAG
  Broader term veřejná zakázka
  Micro ThesaurusMT 2006 obchodní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  (1) - Příručky
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptordohoda o službách
  Non-descriptor services contract
  marché de services
  Dienstleistungsmarkt
  MARCHÉ PUBLIC DE SERVICES
  ÖFFENTLICHER DIENSTLEISTUNGSMARKT
  Broader term veřejná zakázka
  Micro ThesaurusMT 2006 obchodní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Judikáty
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptormimotarifní překážky
  Non-descriptor non-tariff barrier
  entrave non tarifaire
  nichttarifäres Handelshemmnis
  MIMOTARIFNÍ BARIÉRA
  MIMOTARIFNÍ OMEZENÍ
  MIMOTARIFNÍ RESTRIKCE
  NON-TARIFF RESTRICTION
  BARRIèRE NON TARIFAIRE
  OBSTACLE NON TARIFAIRE
  NICHTTARIFÄRES HEMMNIS
  Narrower term technická překážka
  opatření s rovnocenným účinkem
  kvantitativní omezení
  dávka se stejným účinkem
  Broader term obchodní omezení
  Micro ThesaurusMT 2021 mezinárodní obchod
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (8) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptoroprávnění k výkonu služby
  Non-descriptor service concession
  concession de services
  Dienstleistungskonzession
  KONCESE K POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
  Broader term veřejná zakázka
  Micro ThesaurusMT 2006 obchodní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (5) - Komentované zákony
  (3) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (1) - Slovníky jazykové výkladové
  (2) - Zákony
  subject heading

  subject heading

 7. Descriptorpartnerství mezi veřejným a soukromým sektorem
  Non-descriptor public-private partnership
  partenariat public-privé
  öffentlich-private Partnerschaft
  PARTNERSTVÍ VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU
  PPP
  SPOLUPRÁCE ORGANIZACÍ SOUKROMÝCH S VEŘEJNOSTÍ
  PPP
  PPP
  ÖPP
  Broader term veřejná správa
  Micro ThesaurusMT 0436 výkonná moc a státní správa
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (5) - Komentované zákony
  (6) - Monografie
  (3) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (3) - Studie
  subject heading

  subject heading

 8. Descriptorsoutěžní řízení
  Non-descriptor tendering
  soumission d'offres
  Angebotseinreichung
  SOUTĚŽNÍ NABÍDKA
  TENDR
  VEŘEJNÁ SOUTĚŽ
  BID
  TENDER
  OFFRE DE CONCOURS
  AUFFORDERUNG ZUR ANGEBOTSEINREICHUNG
  Broader term veřejná zakázka
  Micro ThesaurusMT 2006 obchodní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Judikáty
  (5) - Komentované zákony
  (3) - Příručky
  (1) - Separáty
  (2) - Studie
  subject heading

  subject heading

 9. Descriptorsprávní smlouva
  Non-descriptor administrative contract
  contrat administratif
  verwaltungsrechtlicher Vertrag
  SPRÁVNÍ DOHODA
  VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
  Broader term správní právo
  Micro ThesaurusMT 0436 výkonná moc a státní správa
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Komentované zákony
  (1) - Monografie
  (1) - Zákony
  subject heading

  subject heading